BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Szczeciński), Tomaszewski Marek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Endogeniczny czy egzogeniczny rozwój innowacji w przedsiębiorstwach na poziomie regionalnym na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Endogenous or Exogenous of Innovation Development in En-Terprises at Regional Level - Zachodniopomorskie Case
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 245-258, tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Innowacje, Przedsiębiorstwo, Wzrost endogeniczny
Innovations, Enterprises, Endogenous growth
Note
streszcz., summ..
Abstract
W chwili obecnej teoria endogenicznego wzrostu cieszy się coraz większą popularnością w świecie nauki, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Celem artykułu jest ukazanie, na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, potrzeby i zasadności aplikowania tej teorii w regionach Polski.(abstrakt oryginalny)

At the moment endogenous growth theory has become increasingly popular in the world of science, particularly in developed countries. This article aims to show, for Zachodniopomorskie case, the needs and sense of applying this theory in the Polish regions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Amin A.: An institutionalist perspective on regional economic development. "International Journal of Urban & Regional Research" 1999, vol. 23 (2).
  2. Lundvall D. A.: Introduction. W: B.-A. Lundvall (ed.): National Systems of Innovation: Towards of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London 1992.
  3. Malaga K.: O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, ZKP TE, Warszawa 2009, http://www.pte.pl.
  4. OECD i Eurostat: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie, 2005.
  5. Reid A.: Industrial policy in Wallonia: A rupture with the past? "European Planning Studies" 2000, Vol. 8, No. 2.
  6. Rivera-Batiz L. A., Xie D.: Integration among unequals, "Regional Science and Urban Economics" 1993, No 23.
  7. Romer P.: Endogenous technological change, "Journal of Political Economy" 1990, vol. 98, no. 5, part II.
  8. Sternberg R.: Innovation Networks and Regional Development - Evidence from the European Regional Innovation Survey (ERIS), "European Planning Studies" 2000, Vol. 8, No 4.
  9. Welfe A.: Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu