BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowąs Tomasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Zmiany pozacenowej konkurencyjności gospodarki Polski w latach 1995-2012
Changes in Non-Price Competitiveness of the Polish Economy in the Years 1995-2012
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 21-34, rys.,tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Potencjał innowacyjny, Konkurencyjność gospodarki, Innowacyjność, Instytucje
Innovation potential, Economy competitiveness, Innovative character, Institutions
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest analiza zmian pozacenowej konkurencyjności gos­podarki Polski po 1995 roku na podstawie wskaźników określających potencjał innowacyjny, jakość otoczenia instytucjonalnego oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The study is an analysis of changes innon-pricecompetitiveness ofthe Polish economyafter 1995based onindicators ofinnovation capacity and thequality ofthe institutional andbusiness environment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aghion P., Howitt P., Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambridge 1998.
 2. Barro R.J., Lee J.W., A New Data Set of Educational Attainment in the World 1950-2010,
 3. "NBER Working Papers" 2010, No. 15902. Barro R.J., Lee J.W., A New Data Set of Educational Attainment in the World 1950-2010,
 4. 2013, http://www.barrolee.com.
 5. Doing Business 2013. Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, World Bank and IFC.
 6. Doing Business: Poland 2013, World Bank and IFC, Woshington 2013.
 7. 2013 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, www.heritage.org.
 8. European Competitiveness Report 2011, European Commission, Brussels 2011.
 9. Factbook 2013 OECD, www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2013-en. Fuente A., de la, Human Capital and Productivity, "Barcelona Economics Working Paper Series" 2011, No. 530.
 10. Fuente A., de la, Human Capital in a Global and Knowledge-based Economy part II: Assessment at the EU Country Level, "Barcelona Economics Working Paper Series" 2003, No. 98.
 11. Grossman G., Helpman E., Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge 1991.
 12. Lucas R.E., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, Vol. 22.
 13. Miłaszewicz D., Jakość instytucji a wzrost gospodarczy, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 19, Szczecin 2011.
 14. North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 15. Romer P.M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, Vol. 98, No. 5.
 16. Sokoloff K.L., Engerman S.L., History Lessons. Institutions, Factor Endowments, and Paths of Development in the New World, "Journal of Economic Perspectives" 2000, Vol. 14, No. 3.
 17. Statistics Database, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 18. Tyson L., Who's Bashing Whom: Trade Conflict in High Technology Industries, Institute for International Economics, Washington D.C. 1992.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu