BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbańska Jolanta (Politechnika Częstochowska)
Title
Udział w półce marek własnych-efekt pauperyzacji społecznej i/lub strategia budowania lojalności klientów
Contribution in the Own Brand Shelf - The Efect of Socialpau-Perization and/or Strategy of Creating the Loyalty of Cus-Tomers24
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 271-282, bibliogr. poz. 22
Keyword
Budowanie świadomości marki, Przedsiębiorstwo
Branding, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule omawia się udział w półce produktów oznaczonych markami własnymi z uwagi na kategorie produktów, typy sklepów, sieci. Podaje się ceny marek własnych vs ceny produktów markowych. Wskazuje się na zależności pomiędzy promocjami w sieci a końcówkami regałów i lokalizacją produktów w sklepach. Podejmuje się próbę diagnozy determinantów dynamiki wzrostu marek własnych wśród produktów FMCG.(abstrakt oryginalny)

In the paper Author describes the contribution in the shelves of products marked by own brands taking into account the categories of products, types of shops, trading networks. There are prices of own brands vs prices of brand products listed. The autor indicates the relations between promotions in the network towards endings of shelfes and location of products in the shop. The Author is trying to make a diagnosis of determinants of the growth own brands dynamics among other FMCG products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrejkovič M, Hajduová Z., Šrotovné a jeho význam pre ekonomiku. W: Ekonomická krize - výzva pro regiony: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie INPROFORUM, České Budejovice, 5. - 6. 11. 2009. - České Budejovice: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budejoviciach, 2009.
 2. Kosson G., W stronę Waldenu. W: Marketing w praktyce, nr 9. 2010.
 3. Kowanda C., Gdzie my, gdzie oni. W: Polityka, nr 44(2780), 30. 10.2010, s. 41,42.
 4. Kowanda C., Gdzie my, gdzie oni. W: Polityka, nr 44(2780), 30. 10.2010.
 5. Krot K., Glińska E., Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku w świetle badań jakościowych. W: Marketing i rynek, nr 2, luty 2011.
 6. Maciejewski G., Polski konsument wobec ryzyka nieudanego zakupu. W: Marketing i rynek, , nr 2. 2011.
 7. Nalazek A., Kto się nie chce starzeć. W: Marketing w praktyce, nr 03 (157), marzec 2011, s. 68, 70.
 8. Ossowski J.Cz., Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej. W: Przegląd Statystyczny. R.I. VII- Zeszyt 1. 2010, s.50.
 9. Raport Strategiczny FMCG, 2010., materiały wewnętrzne.
 10. Raport Strategiczny FMCG, 2010, materiały wewnętrzne.
 11. Sieńkowska E., Między siecią a półką. W: Marketing w praktyce, nr 01 (155), styczeń 2011.
 12. Solska J., Ceny wystrzeliły. W: Polityka, nr 9 (2796), 26 luty 2011.
 13. Turek I., Charactristics of Franchise Enterprises As Network Organization, Annales Universitatis Apulensis. Series Oeconomica Vol.2 nr 9, 2007.
 14. Turek I., The Analysis of Applying Franchising as a Development Strategy in the Banking Sector, W: Financial Management in Risk and Uncertainty Conditions, Joint work ed.by A. Zachorowska, D. Wielgórka, Wyd. PCz, Częstochowa, 2009.
 15. Wieczorkiewicz R., Marki własne czy wspólne? - debata rynkowa. Za: www.portalspozywczy.pl/handel/marki-wlasne-czy wspolne-debata-rynkowa.
 16. www.fmarket.pl.
 17. www.franczyzawpolsce.pl/aktualnosci.
 18. www.potralspozywczy.pl.
 19. www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/sieci-handlowe.
 20. www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci.
 21. www.portalspozywczy.pl/handel/marki-wlasne.
 22. www. research-pmr.com Marki własne w Polsce - wybrane wyniki badania, 11.2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu