BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buszko Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zarządzanie ryzykiem konwersji kapitału nieruchomości (equity release)
Risk Management of Real Estate Equity Release
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 40-48, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Kredyt hipoteczny, Odwrócona pożyczka hipoteczna, Ryzyko
Mortgage credit, Reverse mortgage, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konwersja kapitału nieruchomości jest techniką finansową umożliwiającą przekształcenie niepłynnego kapitału nieruchomości w płynne środki pieniężne. W praktyce łączy ona rynek pożyczkowy, ubezpieczeniowy, nieruchomości oraz system zabezpieczenia emerytalnego, generując nowe rodzaje ryzyka, niewystępujące w tradycyjnych produktach finansowych. Instytucje oferujące konwersję kapitału nieruchomości w szczególności zostają wystawione na ryzyko długowieczności, zmiany cen nieruchomości oraz zmiany stóp procentowych, oddziałujące na siebie wzajemnie.(abstrakt oryginalny)

Real estate equity release is a new financial solution available on the Polish financial market which enables recovering cash flows from capital invested in real estates. In particular such equity release led to the improvement of financial situation of elderly people, whose income deteriorated comparing to the period of their professional activity. Because such products join lending, insurance, real property market as well as pension schemes, they generate types of risk not found in other traditional financial products. Entities offering sale as well as loan model of equity release need to manage the longevity, property price, and interest rates risks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bhuyan V., Reverse Mortgages and Linked Securities. The Complete Guide to Risk, Pricing, and Regulation, John Wiley & Sons, Inc.
  2. Buszko M., Instrumenty pochodne rynku nieruchomości - charakterystyka, zastosowanie, rozwój, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, UE, Wrocław 2009.
  3. Fundusz Hipoteczny DOM, http://www.funduszhipoteczny.pl/pytania-i-odpowiedzi.html, 28.02.2012.
  4. Raifner U., Clerc-Renaud S., Perez-Carrillo E.F., Tiffe A., Knobloch M., Study on equity release schemes in EU. Part I: General Report, Institut fur finanzdienstleistungene.V.
  5. Reversemortgage - rozwiązania prawne i instytucjonalne na wybranych rynkach, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, marzec 2011.
  6. Richards S., Jones G., Financial Aspects of Longevity Risk, The Staple Inn Actuarial Society, Staple Inn, London 2004.
  7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2010, nr 124, poz. 1151.
  8. Założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, Ministerstwo Finansów, 23 września 2011 r.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu