BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasylkowska Magdalena (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Rola menedżera sportowego w zarządzaniu klubami sportowymi
The Marketing Strategies' Impact on a Company Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 283-293, bibliogr. poz. 11
Keyword
Zarządzanie, Zarządzanie sportem
Management, Sport management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł prezentuje podstawowe elementy związane z rolą menedżera i lidera sportowego. Prezentuje stan wiedzy na temat cech i kwalifikacji obecnego, współczesnego lidera sportowego, będącego nie tylko działaczem, ale przede wszystkim organizatorem i osobom zajmującym się sportem. (abstrakt oryginalny)

The article presents basic elements concerning the role of manager and leader in sports. It presents the state of knowledge on the characteristics and qualifications of the current leader of the modern sport, which is not only an activist, but above all an organizer and those involved in sport. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniok H. i zespół, Metody sprawnego zarządzania, AW "Placet Warszawa 1997.
 2. Bolesta-Kukułka K., Polityka personalna i strategii rozwoju firmy, MSM, Warszawa 1995.
 3. Czermonski A. Czerska M, Nogalski B., Rutka R., Apanowicz. J, Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 4. Drucker P.F. Menedżer skuteczny, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994.
 5. Gryffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami.
 6. Klisiński J., Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Częstochowa 2000.
 7. Kowalski S., Sowier-Kasprzyk I., Zarządzanie produktem sportowo-rekreacyjnym w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego, [w:] Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B. Sojkin, Poznań 2008.
 8. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości" Profesjonalna Szkoła Biznesu. Kraków, 19.
 9. Perechuda K., Zarządzanie firmą sportową, Wrocław 1999.
 10. Robbins S.P, DeCenzo D.A., Podstawy zarzadzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 11. Szegda A., Klisiński J., W. Pałamarczuk, Rola euromenedżera w zarządzaniu europejskim, Częstochowa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu