BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowska Bogusława (Politechnika Częstochowska)
Title
Reorientacja systemu tworzenia wartości w świetle koncepcji organizacji wirtualnej
Reorientation of the System of Creating Value in Light of the Concept of Virtual Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 295-304, tab., rys., bibliogr. poz. 15
Keyword
Organizacja, Wirtualizacja
Organisation, Virtualization
Note
streszcz., summ..
Abstract
Nowoczesne technologie informacyjne stwarzają innowacyjne możliwości komunikacyjne, które służą rozpoznawaniu potrzeb klientów, szybkiemu reagowaniu na zidentyfikowany popyt efektywny i podejmowaniu działań opartych na interakcji wzdłuż i pomiędzy aktywnymi łańcuchami wartości działań. Reorganizacja systemu tworzenia wartości w świetle koncepcji organizacji wirtualnej przynosi dwie istotne zmiany: umiejscowienie klienta w centrum modelu oraz wielostronność i wielokierunkowość powiązań pomiędzy uczestnikami systemu. Struktura powiązań występujących pomiędzy uczestnikami systemu tworzenia wartości kształtowana jest poprzez wymianę informacji, co czyni ją elastyczną i stanowi podstawę wirtualizacji biznesu. (abstrakt oryginalny)

Modern IT technologies create the innovative possibilities of communication which serve to recognise the needs of clients, fast reaction to the identified demand effectively and undertake action based on interaction along the lines of and between the active value chains of activities. Reorientation of the system of creating value in the light of the concept of virtual organizations brings two significant changes with it as follows: placement of the client in the centre of the model, as well as the multilateral and multi-directional of ties between the participants of the system. The structure of the ties occurring between the participants of the system of creating values is formed by the exchange of information, which makes it flexible and which constitutes the basis of the virtualization of business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boulton R.E.S., Libert B., Samek S.M., Odczytując kod wartości, Arthur Andersen, Warszawa 2001, s. 17.
 2. Coase R., The nature of the firm, "Economica" nr 4 (16), November 1937.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa 1997, s. 96.
 4. Czakon W., Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005, s. 97-98.
 5. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod redakcją W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.
 6. Kasiewicz S., Ormińska J., Rogowski W., Urban W., Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego, SGH, Warszawa 2009, s. 95.
 7. Kleindorfer P. R., Wind Y. J., Gunther R. E., The Network Challenge: Strategy, Profit, and Risk in an Interlinked World, Wharton School Publishing, New Jersey 2009.
 8. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN Warszawa 1999, s. 186.
 9. Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1992, s. 135.
 10. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE. Warszawa 2002, s. 47.
 11. Perechuda K., Kowalewski M., Metodologiczne problem wyceny wartości sieci gospodarczych opierających się na wiedzy, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S Nowosielski, PRACE NAUKOWE nr 52 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 330.
 12. Perechuda K., Wirtualne sieci przedsiębiorstw jako instrument dyfuzji wiedzy niejawnej, /w:/ Komputerowo zintegrowane zarządzanie, praca zbiorowa pod redakcją R. Konsala, t. 2 WNT, Warszawa 2004, s. 288-290.
 13. Sheridan J., Envisioning The Ideal Value Chain. "Industry Week" 2001, vol. 250, s.42- 43.
 14. Sliwotzky A. J., , Morrison D. J., Andelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000, s.170.
 15. Williamson O. E., Transaction cost economics: The governance of transactional relations, "Journal of Law and Economics", nr 22 (2), 1979.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu