BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowska Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Franczyza jako strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Franchising as the Company's Value Growth Strategy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 305-316, rys., bibliogr. poz. 10
Keyword
Franchising, Przedsiębiorstwo
Franchising, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednym z elementów wzrostu wartości przedsiębiorstwa może stać się franczyza. Umozliwia ona kreowanie korzystnej renomy przedsiębiorstwa na rynku, a także wzrost rozpoznawalności marki. Przyczynia się również do korzystaia z efektu synergii poprzez tworzenie jednolitego dla konsumeta systemu handlowo-uslugowego z wykorzystaniem potencjału strategicznego, organizacyjnego i kapitałowgo wszystkich partnerów tworzących więź franczyzową. Franczyza spotyka się z coraz większym zainteresowaniem praktyków gospodarczych na całym świecie. Z roku na rok opisywana forma współpracy gospodarczej cieszy się coraz większym uznaniem, zarówno ze strony franczyzodawców, jak i franczyzobiorców. W Polsce o ostatnich latach rokrocznie wzrasta liczba systemów i jednostek franczyzowych. (abstrakt oryginalny)

One of the elements increase in value of the company may become a franchise. It allows the company to create a favorable reputation on the market, as well as increase brand recognition. It also helps to make use of synergies by creating a uniform consumer shopping and service system with strategic, organizational, and capital potential of all partners constituting the bond of franchise. Franchise meets with growing interest in business people associated around the world. Year after year, described form of economic cooperation is slowly gaining recognition from both franchisors and franchisees. There is an increasing number of franchise systems and units every year for the last few years in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banachowicz E., J. Nowak, M. Starkowski, Franchising, czyli klucz do przyszłości,, Businessman Book Rzeczpospolita, Warszawa 1994.
  2. Famielec J., Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej. Doświadczenia, strategie, Wydawnictwo "Secesja", Kraków 1992.
  3. Geffroy E.K., Clienting, jedyne co przeszkadza to klient, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
  4. Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, M. Strużycki (red.) IRWiK, Warszawa 2000.
  5. Kotler P, Marketing: analiza, panowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa, 1999. Nogalski B., Szpitter A., Franchising nowoczesna strategia zarządzania rynkiem, w: A. Potocki (red.), Współczesne strategie w zarządzaniu. Teoria i praktyka, WSPiM w Chrzanowie, Chrzanów 2000.
  6. Pokorska B., Maleszyk E., Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, PWE, Warszawa 2002.
  7. Tokaj-Krzewska A., Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce, Difin, Warszawa 1999.
  8. Ziółkowska M., Franczyza - nowoczesny model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warszawa 2010.
  9. Ziółkowska M. i in., Raport o rynku franczyzy w Polsce 2010, Profit System Sp. z o.o., Warszawa 2010.
  10. Zubrzycki J., Grzybowska M., Wieczorek-Fronia M., Środki trwałe, 31. Licencje I Sublicencje, Unimex, Wrocław 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu