BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białasiewicz Maria (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane aspekty
Supporting the Development of Small and Medium-Sized Enterprises - Choosen Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 333-342, bibliogr. poz. 17
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wspieranie przedsiębiorczości
Small business, Entrepreneurship support
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono niektóre przedsięwzięcia realizowane w ramach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przyjęcia wspólnotowej polityki w tym zakresie wynikającej z programu "Small Business Act". (abstrakt oryginalny)

The article presents some projects implemented to support the development of small and medium sized enterprises including common European Union policy in this area. Common policy is a result of the "Small Business Act" project. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białasiewicz M., Małe i średnie przedsiębiorstwa - specyfika i zarządzanie zasobami ludzkimi, w : Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk, ZN Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 24, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2009.
 2. Dz. U. Nr 159 z 2003 r., poz., 1537.
 3. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J. , Sudoł St., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
 4. Janiuk I., Strategiczne dostosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001- 2002, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Dz. U. Nr 27, poz. 221.
 7. Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz. U. Nr 41 z 2002 r., poz. 363, Nr 141, art. 2, p. 15, poz. 1177.
 9. Zasoby Internetu: http://www.eu-go.gov.pl/pl/strona-glowna-informacje/1482- program-small-business-act-dla-europy--ku-dalszemu-wzmocnieniu-msp/ (na dzień 12.04.2011r.).
 10. Zasoby Internetu: http://uniaeuropejska.org/unia/index.php?option=com_conten&view=articl&id=562:s mall-business-act-szansa-dla-malych-i-srednichprzedsiebiorstw& catid=47:gospodarka-i-finanse&temid=67, (na dzień 12.04.2011r.).
 11. Zasoby Interentu: http://parp.gov.pl/index/1431, (na dzień 12.04.2011r.); http://polskawue.gov.pl/Program,%E2%80%9ESmall,Business,Act%E2%80%9D,dla Europy,% E2%80%93,wzomcienie,malych,przedsiebiorstw,pobudzenie,wzrostu,7108,html, (na dzień 12.04.2011r.).
 12. Zasoby Internetu: http://www.parp.gov.pl/index/1431, (na dzień13.4.2011r.).
 13. Zasoby Internetu: http://www.een.org.pl/index.php/unia-europejska/articles/smallbusiness... (na dzień 14.4.2011r.).
 14. Zasoby Internetu: http://www.parp.gov.pl/index/index/1695 (na dzień 29.03.2011).
 15. Zasoby Internetu: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/213/9998.pdf (na dzień 05.04.2011).
 16. Zasoby Internetu: http://ksu.parp.gov.pl/pl (na dzień 29.03.2011r.)
 17. Zasoby Internetu: http://www.parp.gov.pl/index/index/1440 (na dzień 29.03.2011r.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu