BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrzanowski Marek
Title
Czynniki makroekonomiczne w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstw
Macroeconomic Factors in the Process of Companies Value Creation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 359-367, tab., bibliogr. poz. 4
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Enterprise value, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł dedykowany jest problematyce oddziaływania polityki makroekonomicznej na wartość przedsiębiorstw w gospodarce krajowej. Jako punkt wyjścia posłuży model łączący politykę makroekonomiczną z postawami przedsiębiorców.Następnie zdeterminowany zostanie wpływ regulacji państwowych na efektywność przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The article touches on the problem of the impact of macroeconomic policies on the value of companies in the domestic economy. The basis for further consideration is the model linking macroeconomic policies with the attitudes of entrepreneurs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Audretsch D. B., Grilo I., Thurik A. R., A Handbook for Entrepreneurship Policy, Max Planck Insitute of Economics, EIM Business & Policy Research, 2007.
  2. Balcerowicz L., Stabilne ceny, słabe państwo. "Polityka" 2004, nr 23.
  3. Kołodko W., O naprawie naszych finansów. Wydawnictwo "Dom Organizatora", Warszawa 2004.
  4. Noga A., Przedsiębiorczość a polityka makroekonomiczna. PTE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu