BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsowska Magdalena (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku)
Title
Zarządzanie wartością dla klienta
Customer Value Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 381-389, bibliogr. poz. 17
Keyword
Tworzenie wartości, Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Klient
Value creation, Enterprise value, Enterprises, Customer
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest analiza znaczenia zarządzania wartością dla klienta w procesie kreowania wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Jako wartość docelową przedsiębiorstwa przyjęto ekonomiczną wartość dodaną (EVA - Economic Value Added). W pierwszej części zaprezentowano pojęcie i istotę wartości dla klienta oraz jej wpływ na satysfakcję nabywcy. W drugiej części przedstawiono koncepcję zarządzania wartością dla klienta i jej wpływ na proces kreowania wartości współczesnego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The subject of consideration of this study is the importance of customer value management in the process of value creation of the contemporary enterprise. As a target value of the enterprise has been adopted the economic value added (EVA - Economic Value Added). The first part of the paper introduces the concept and essence of the customer value and its impact on customer satisfaction. The second part presents the concept of customer value management and its impact on the process of creating the value of the contemporary enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson J.C., Kumar N., Naurus J.A., Sprzedawcy wartości, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 2. Anderson J.C., Naurus J.A., Business Market Management: Understanding, Creating and Delivering Value, Prentice Hall, Upper Saddle River (New Jersey) 2004.
 3. Bailom F., Matzler K., Tschemernjak D., Jak utrwalić sukces. Co wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 4. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 5. Borowiecki R., Rojek T., Współcześni inicjatorzy przełomów w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
 6. Budowanie spójnych doświadczeń klientów. Raport inteligentna firma, "Harvard Business Review Polska" grudzień-styczeń 2011, nr 12/1.
 7. Dobiegała-Korona B., Strategie wzrostu wartości klienta, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 24, Zeszyty Naukowe Nr 578, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 8. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 9. Filipowicz P., Innowacyjność przedsiębiorstwa a proces tworzenia wartości - wybrane modele strategii, w: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009.
 10. Kachniewska M., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 11. Klient 2,0: nowe wartości i oczekiwania. Raport inteligentna firma, "Harvard Business Review Polska" grudzień-styczeń 2011, nr 12/1.
 12. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 13. Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
 14. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 15. Shapiro J.F., Modeling the Supply Chain, Duxbury, Australia 2001.
 16. Slywotzky A., Morrison D.J., Andelman B., Strefa zysku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 17. Rutkowski I.P., Komunikowanie wartości dla klienta oparte na faktach - wybrane problemy, w: Komunikacja rynkowa. Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania, Zeszyty Naukowe Nr 136, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu