BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Sprawozdawczość budżetowa w świetle nowej ustawy o finansach
Budgetary Reporting in the Light of the New Act About Public Finance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 225-235, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Finanse publiczne, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Public finance, Financial reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku przepisów ustawy o finansach publicznych wymaga dostosowania do obecnych rozwiązań zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Konsekwencją ustanowienia nowej organizacji sektora finansów publicznych i zasad jego funkcjonowania są zmiany między innymi w zakresie sporządzanych przez jednostki tego sektora sprawozdań z wykonania procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem. Celem artykułu jest zasygnalizowanie tych zmian.(fragment tekstu)

The consequence of the amendment in the Public Finance Act is a new set up of the fi nance public sector in Poland. The article presents the impact of introduced solutions on budgetary reporting of public sector units. It depicts new regulations in force in this respect.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Nita B., Sprawozdawczość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU 2010, nr 20, poz. 103.
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fi nansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o fi nansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1241.
  5. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, DzU 2005, nr 14, poz. 114, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu