BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Menedżerowie jutra a wartość przedsiębiorstwa
The Managers of Tomorrow and the Value of the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 425-430, bibliogr. poz. 8
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Enterprise value, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu analizowane są główne wyzwania stojące przed menedżerami: - wyzwania w działalności gospodarczej, - wyzwania związane z przywództwem, - wyzwania związane z efektywnością osobistą menedżera. Stawiana jest teza, że w/w wyzwania są nieuchronne a powinnością menedżerów jest dobre przygotowanie się do nich. (abstrakt oryginalny)

The paper analysis challenges that are there in front of the managers: - challenges in business - challenges in leadership - challenges in personal effectiveness. The paper contains a thesis these challenges are inevitable and that the managers' duty is to make themselves prepared to face the challenges. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bolt J.F., Kształtowanie trójwymiarowych przywódców, w: ,,Lider przyszłości" Bussiness Press, W-wa 2007.
  2. Chan Kim W., Mauborgne R., Charting Your Company, s Future Harvard Business Review, June 2002.
  3. Decrane A.C., Konstytucyjny model przywództwa, ,,Zarządzanie na świecie", 2002 nr 3.
  4. Friedrich S.A., Hinterhuber H.H., Rasche C., Inspirowanie do przedsiębiorczych działań, ,,Zarządzanie na świecie", 2001 nr 6.
  5. Penc J., Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, SIG Warszawa 2010.
  6. Prahalad C.K., Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku, ,,Organizacja przyszłości", praca zbiorowa pod red. F.Hesselbein, M.Goldssmith, R. Beckhard, Bussiness Press, W-wa 2008.
  7. Schein E.H., Przywództwo a kultura organizacji, w: Lider przyszłości, praca zbiorowa pod red. Hesselbein, M. Goldsmitha i R. Beckharda, Bussiness Press, Warszawa 2007.
  8. Urlich D., Tworzenie organizacji wokół umiejętności, w ,,Organizacji przyszłości" op.cit.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu