BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowal Dominik (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Metodyka identyfikacji kluczowych czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego
A Methodology for the Identification of Key Value Factors in Hard-Coal Mining Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 457-471, rys., tab., bibliogr. poz. 12
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Górnictwo
Enterprise value, Enterprises, Mining sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
Publikacja dotyczy problemu identyfikacji czynników kształtujących wartość przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Wyróżnienie podstawo-wych generatorów wartości: determinant i nośników jest jednym z zasadniczych etapów konstrukcji systemu zarządzania wartością. W artykule przedstawiono metodykę identyfikacji kluczowych czynników wartości na podstawie przeprowadzonej uprzednio ich empirycznej weryfikacji wśród kadry menedżerskiej przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego. Podstawą identyfikacji czynników kluczowych stanowi analiza preferencji. (abstrakt oryginalny)

This paper thesis is concerned with the concept of Value Based Management (VBM) of a hard-coal mining enterprise. The thesis analyses in detail two types of factors: namely the determinants and drivers that create the value of a mining enterprise. To accomplish the theoretical and research objectives of the thesis, a study was conducted that made it possible to identify and systemize the value factors specific to the mining sector, and to identify the value determinants and drivers among them. The article presents a methodology for the identification of key value factors in hard-coal mining enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Black A., Wright P., Bachman, J.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 3. Copeland T.,Koller T.,Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 4. Damodaran A.: Value Creation and Enhancement: Back to the Future, http://www.stern.nyu.edu, maj 2010.
 5. Digging Deeper : Managing Value and Reporting in the Mining Industry, materiały firmy PricewaterhouseCoopers.
 6. Dźwigoł H.: Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego, Difin, Warszawa 2007.
 7. Michalski M.: Zarządzanie przez wartość: firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG Press, Warszawa 2001.
 8. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, pod red. M.Cieślak, PWN, Warszawa 2001.
 9. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIGPress, Warszawa 1999.
 10. Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 11. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 12. Walters D.: The Implications of Shareholder Value Planning and Management for Logistics Decision Making, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu