BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszkiewicz Aleksandra (Uniwersytet Gdański), Szadziewska Arleta (Uniwersytet Gdański)
Title
Raportowanie ekologicznych aspektów działalności w przedsiębiorstwach energetycznych i chemicznych
Environmental Reporting in Chemical and Energy Industries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 295-311, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Raportowanie, Ochrona środowiska, Przedsiębiorstwo energetyczne, Przedsiębiorstwo chemiczne
Reporting, Environmental protection, Energy distribution companies, Chemical enterprise
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie: a) ewolucji prezentacji ekologicznych aspektów działalności przedsiębiorstw w raportach środowiskowych; b) celów i korzyści wynikających z ujawniania informacji na temat proekologicznych działań podmiotów; c) wytycznych sporządzania raportów środowiskowych, które zyskały największą popularność w praktyce; d) sposobów prezentacji działań proekologicznych w największych fi rmach energetycznych i chemicznych działających w Polsce.(fragment tekstu)

The aim of the paper is to show: - the evolution of environmental reporting, - goals and benefi ts resulting from disclosing pro-ecological activities, - the most popular guidelines for environmental reporting, - ways of presenting pro-ecological activities in the biggest chemical companies and energy industry in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anam L., Trends in sustainability reporting, Interview with Scott McAusland, 27.11.2008, s. 2, www. globalreporting.org, 25.03.2010.
 2. Bartels W., Iansen-Rogers J., Kuszewski J., Count me In. The Readers' Take on Sustainability Reporting, KPMG/SustainAbility 2008.
 3. Brzozowski T., Raportowanie środowiskowe. Teoria i praktyka w świetle doświadczeń międzynarodowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1075, Wrocław 2005.
 4. Cerin P., Communication on corporate environmental reports, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2002, no. 9.
 5. CSR Trends 2008, Our 2nd Comprehensive Survey of Sustainability Reports Trends, Benchmarks and Best Practices, Canadian Business for Social Responsibility, "Craib Design & Communications" 2008.
 6. Environmental reporting guidenlines - towards a sustainable society, June 2007, Ministry of the Environment, Government of Japan, http://www.env.go.jp/en/policy/economy/ erg2007.pdf, 29.03.2010.
 7. Fet A.M., Staniškis J.K., Arbačiauskas V., Indicators and reporting as a driving tool for environmental activities in the region, "Environmental Research Engineering and Management" 2009, no. 1 (47).
 8. International survey of corporate responsibility reporting, KPMG International 2008.
 9. Jose A., Lee S., Environmental reporting of global corporation: A content analysis based on website disclosures, "Journal of Business Ethics", Springer 2006.
 10. Martin A.D., Hadley D.J., Corporate environmental non-reporting - a UK FTSE 350 perspective, "Business Strategy and the Environment" 2008, no. 17.
 11. Piontek B., Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2002.
 12. Poskrobko B., Teoretyczne aspekty ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 1997, nr 1.
 13. Schaltegger S., Műller K., Hindrichsen H., Corporate environmental accounting, John Wiley & Sons, New York 1996.
 14. Skawińska K., Raportowanie społeczne - dobrowolne czy obowiązkowe?, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://www.fob.org.pl/raportowanie-spoleczne---dobrowolne- czy--160_2819.htm, 20.03.2010.
 15. Stępień M., Pramanik A.K., Sprawozdawczość środowiskowa - przegląd rozwiązań w różnych krajach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 702, Kraków 2006.
 16. Stray S., Environmental reporting: The U.K. water and energy industries: A research note, "Journal of Business Ethics", Springer 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu