BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurleto Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Zarządzanie wartością w biurach podróży obsługujących ruch biznesowy
Value Based Management in Travel Agencies Dealing With Business Travellers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 473-486, bibliogr. poz. 53
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Turystyka
Enterprise value, Enterprises, Tourism
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedsiębiorstwa, w tym i agencje turystyczne zajmujące się turystyką biznesową (zbiorową) upatrują swój dalszy potencjalny rozwój w nowym sposobie zarządzania - w zarządzaniu wartością firmy, która w coraz większym stopniu zastępuje zarządzanie strategiczne. Biura podróży wprowadzają nowoczesne metody zarządzania, takie jak zarządzanie ryzykiem i zarządzanie wiedzą, a zwłaszcza wiedzą o kliencie. Do zarządzania biurami podróży wprowadza się także nowe technologie informatyczne - CRS ułatwiające komunikację z klientami. Do zarządzanie wartością firmy VBM wykorzystuje się instrumenty pomiaru, takie jak EVA i MVA, które w perspektywie dłuższego czasu, pozwala-ją określić wartości firmy i czas zwrotu włożonego przez właściciela kapitału. Głównym celem artykułu jest prezentacja korzyści, jakie wynikają z wykorzystania zarządzania wartością VBM przez biura turystyczne, w powiązaniu z zarządzaniem jakością, ryzykiem i wiedzą, które prowadzą do zwiększania wartość firmy, z korzyścią tak dla właścicieli jak i interesariuszy. (abstrakt oryginalny)

This paper is presenting the concept of implementation of value based management instead of strategy management in travel agencies dealing with business travellers (including corporate travel). The paper concern methods of management in tourism companies in particularly risk management and knowledge management. The presentation focus on corporate travel management using CRS systems. The paper is trying to approach VBM to travel agency. The main attention of this presentation focused on managing of business travel customers knowledge, which is the biggest value of the travel agency. Creating value, permanent measurement (EVA and MVA), controlling, long -term building of value and finally money return to the shareholders is the most important stages in VBM of company. The purpose this paper is present benefit of the VBM work in corporate travel management with quality management, risk management and knowledge management cooperation for creating value (more money) for shareholders and stakeholders. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. allegro.pl/biura-podrozy-na-rynku-uslug-turystyka-organizacja-i1359273261.html.
 2. Beech J., Chadwick S., The Business of Tourism Management, Prentice Hall, England 2006.
 3. Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacja gospodarczą, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1996.
 4. Bednarczyk M. (red.), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 5. Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., Olszewski M., Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcia statystyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa 2007.
 6. Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku: raport końcowy. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.
 7. Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Zarządzanie wartością klienta; pomiar i strategie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 8. Fitzsimmons J., Fitzsimmons M., Service Mangement, Mc Graw-Hill, New York 2004.
 9. Gaworecki W., Turystyka, wyd. V zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 10. Hambrick R., Chen M.J, What is strategic management, really? Inductive derivation of a consensus definition of the field, w: "Strategic Management Journal", September 2007, wyd. 9, vol. 28.
 11. Harris R., Howard J., The Australian Travel Agent, London-Toronto- Sydney 1997.
 12. Herman A., Szablewski A. (red), Zarządzanie wartością firmy, Wydawnictwo Poltext. Warszawa 1999.
 13. http://biznet.gotdns.org/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_strategiczne
 14. http://ceo.cxo.pl/artykuly/57922/Cykl.zycia.klienta.html
 15. http://epubs.scu.edu.au/cgi/viewcontent
 16. http://itsm.itlife.pl/content/view/10037/82/
 17. http://kis.pwszchelm.pl/publikacje/VII/Rajs.pdf
 18. http://premba-mitm.sggw.pl/pliki/wartosc_firmy.pdf
 19. http://psychologiasprzedazy.files.wordpress.com/2009/11/goleman-danielinteligencja- emocjonalna-w-praktyce.pdf
 20. http://www.amadeus.com./pl/x16300.htlm
 21. http://www.annaslodczyk.com/zarzadzanie-ryzykiem/zarzadzanieryzykiem. php#zarzadzanieryzykiem
 22. http://www.cultuzz.com/tourism-is-the-worlds-largest-industry?Itemid=0
 23. http://www.getthere.com/files/PhoCusWright_Best_Practices_Travel_Biz_Intel.pdf
 24. http://www.globalstartravel.com/node/474.
 25. http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/8f.pdf
 26. http://www.logforum.net/pdf/5_3_2_09.pdf
 27. http://www.skupowicz.pl/notowania/porady/176-wspoczesne-przedsibiorstwa-stay-sipraktycznie- uzalenione-od-it-witold-perowski
 28. http://www.sm.fki.pl/Maciej/ekonomia/ZARZADZANIE%20%20PRZESTRZENIA %20MARKETINGU.htm
 29. http://www.travelctm.com
 30. http://www.twoja-firma.pl/artykuly/323,zarzadzanie-operacyjne-i-strategiczne.html
 31. http://www.uslugi.ue.poznan.pl/file/129_94348351.doc
 32. http://www.wszib.edu.pl/_pliki/kola_naukowe/kolo_rachunkowosci/spotkanie_9.doc
 33. http://www.12manage.com/methods_value_based_management.html
 34. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B., System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 35. katalog.onet.pl/3257,0,4,biurapodrozy.
 36. Knidht J., Value Based Managament, Me Graw - Hill, New York 1998.
 37. mfiles.pl/pl/index.php/Turystyka_biznesowa.
 38. Michalska-Dudek I., Przeorek-Smyka R., Marketing biur podróży, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.
 39. onet.pl/PRZEDSIEBIORSTWA-TURYSTYCZNE-P,2,ID351379298,n
 40. Pierścionek Z., Jurek-Stępień S. (red.), Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2006.
 41. Rajs R., Informatyczne systemy rezerwacyjne w turystyce, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Krosno 2007.
 42. Rapacz A. (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 43. Robbins S, Bergman R, Stagg I, Coulter M, Management, Prentice Hall, NSW Australia, 2003.
 44. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 45. www.acronymfinder.com/Wielka-Internetowa-Encyklopedia-Multimedialna-(Polish)- (WIEM).html
 46. www.centrum.bezp IEC zenstwa.pl/content/view/55/16.
 47. www. globaltelematics. com / valuebasedtravel . htm
 48. www.krakow.pl/ccb/pliki/RaportTurystykaMICEKrakow 2010.pdf
 49. www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/1D052486-FAA6-4B6B.../6517_rynek.doc.
 50. www.sbc.org.pl/dlibra/plain-content?id=1467.
 51. www.ocba.sa.gov.au> Licensing > Travel agent
 52. www.travelpolska.pl/obowiazkowe-ubezpieczenie-biur-podrozy
 53. www.vbm.edu.pl/UserFiles/vbm/File/art.e-finance.02.09.08.pdf
 54. Young S. D., O\\'Byrne S. F., EVA and Value-Based Management a Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill, New York 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu