BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małkus Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Kształtowanie wartości oferty dla nabywców we współpracy z operatorem logistycznym
The Creation of Value for Customers in Cooperation with Lo-Gistics Service Provider
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 487-496, tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Enterprise value, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wraz z koniecznością skrócenia czasu dostosowania się do zmieniających się warunków w otoczeniu przedsiębiorstw istotne znaczenie przypisuje się możliwości zlecania zadań pomocniczych wyspecjalizowanym usługodawcom. Obecnie jednym z zasadniczych czynników sukcesu są rozwiązania stosowane w zakresie logistyki. Z uwagi na zakresy zadań realizowanych przez wyspecjalizowane jednostki logistyczne mogą one zostać zaangażowane w tworzenie wartości oferty zleceniodawcy. Celem niniejszego referatu jest prezentacja wybranych zagadnień związanych z kształtowaniem wartości oferty przedsiębiorstwa dla jego nabywców, w warunkach powierzania przez to przedsiębiorstwo usług logistycznych wyspecjalizowanej jednostce. W pracy uwzględ-niono: charakterystykę wpływu działań logistycznych na wartość oferty dla nabywcy, opis warunków współpracy z operatorem logistycznym oraz główne zagadnienia w umowie z operatorem logistycznym, odzwierciedlające uczestnictwo usługodawcy w tworzeniu wartości oferty dla nabywców zleceniodawcy. (abstrakt oryginalny)

Together with the need to reduce the time to adapt to changing conditions in the business environment the possibility of contracting out supporting tasks is very important. Currently, the solutions used in logistics are essential factors of success on the market. Given the range of tasks performed by logistics providers, they may be involved in value creation of offerings for customers of principal. The purpose of this paper is to present selected issues concerning the development of the company's offerings for its customers in cooperation with logistics service provider. The paper includes: characterization of the impact of logistics on the value proposition for the purchaser, a description of the cooperation with contractor and the main issues in the contract with logistics service provider, reflecting the participation of such units in creation of value proposition for buyers of the principal. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Christopher, M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, wydanie II, Warszawa 2000.
  2. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr C. J., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2002.
  3. Hammervoll T, Value-creation Logic in Supply Chain Relationships, Journal of Business- To-Business Marketing, vol. 16, 2009.
  4. http://mfiles.pl, 2010.
  5. Langley Jr C. J., Holcomb M. C., Creating Logistics Customer Value, Journal of Business Logistics, vol. 13, np. 2, 1992.
  6. Muhlemann A. P., Oakland J. S., Lockyer K. G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  7. Porter M. E., Millar V. E, How information gives you competitive advantage, Harvard Business Review, vol. 63, iss. 4, 1985.
  8. Witkowski J, O związkach logistyki z finansami, marketingiem i produkcją, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 10/1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu