BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Joanna Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Znaczenie reputacji w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa w warunkach zmian organizacyjnych
The Concept of Reputation and Organizational Trust in Company Value Creation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 517-527, tab., bibliogr. poz. 23
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Zaufanie
Enterprise value, Enterprises, Trust
Note
streszcz., summ..
Abstract
Znaczenie i wpływ niematerialnych źródeł kreowania wartości warto docenić szczególnie w okolicznościach kryzysu gospodarczego. Sytuacja taka zagraża finansowej stabilności firm i wymusza na ich kadrach zarządzających podjęcie zmian organizacyjnych, zazwyczaj mających niekorzystne konsekwencje społeczne. To, z kolei negatywnie wpływa na zaufanie wobec tych kadr, ich reputację i w efekcie na wartość przedsiębiorstwa. Opracowanie ma na celu wyjaśnienie zagadnień związanych z kształtowaniem zaufania a w konsekwencji reputacji, jako podstawowego składnika kapitału intelektualnego, w sytuacji zmian organizacyjnych. Podjęta dyskusja wymaga pogłębienia i przeprowadzenia badań empirycznych, co stanowi kolejny cel Autorki. (abstrakt oryginalny)

Intangibles are of fundamental importance in the "New economy" and especially in face of today's economic crises. The turbulent business environment demands rapid and fundamental organizational changes, often unfavorable for members of the organization. In consequence putting in risk reputation of organizational authorities and subsequently gaining distrust and influencing negatively the company value. The main objective of this paper is to present the concept of trust in organizational setting as a component of intellectual capital and its role in reputation and value creation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniok H. i zespół, Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s. 220.
 2. Booth R., Measurement of Intellectual Capital, Management Accounting 1998, nr 10, vol. 76 [za:] M. Dobija, Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr. 51, Warszawa 1999.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 4. Brooking A., The management of intellectual capital, Long Range Planning vol. 30.
 5. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner & S-ka, Warszawa 1997,, s. 146.
 6. Cornell B., Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny, LIBER, Warszawa 1999.
 7. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1996.
 8. Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 9. Edvinsson L., P. Sullivan, Developing a Model for Managing Intellectual Capital, "European Management Journal" 1996 vol. 14, nr 4.
 10. Jagoda H., Lichtarski J., Problemy i wytyczne restrukturyzacji [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, (red.) R. Borowiecki, AE Kraków, TNOiK, Wydawnictwo Fogra 1994.
 11. Judson A.S., Changing behavior in organizations. Minimizing resistance to change [w:] M. Czerska, Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1996.
 12. Katz B., Kahn R. L., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 13. Klaila D., Using intellectual assets as a success strategy, Journal of Intellectual Capital 2000, vol.1, Nr 1.
 14. Kołodziejczak M., Michalak J., Informowanie w procesie zmian organizacyjnych. Prezentacja wyników pilotażowych badań empirycznych [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo, (red.) S.Trzcieliński, Politechnika Poznańska, Poznań 2005.
 15. Kotter J.P., Schlesinger L., Choosing strategies for change. [w:] J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2002.
 16. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 17. Michalak J., Partycypacja jako narzędzie pozyskiwania społecznej akceptacji dla zmian organizacyjnych. Zarys badań empirycznych. [w:] Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych, (red.) M. Lisiecki, Ponikowski H., KUL, Lublin 2004.
 18. Mikołajczyk Z., Zimniewicz K., Zarządzanie małym przedsiębiorstwem [w:] Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, (red.) B. Piasecki, Warszawa-Łódź 1999.
 19. Opinie Polaków na temat wpływu osoby szefa na reputację i wartość firmy. Wyniki sondażu TNS OBOP dla PLEON, Warszawa 2006; http://www.epr.pl.
 20. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław1998.
 21. Vahs D., Unternehmenswandel und Widerstand [w:] A. Zarębska, Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002
 22. Współczesne źródła wartości przedsiebiorstwa [red.] B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 23. Zarządzanie zmianami w zasobach pracy przedsiębiorstwa, (red.) K. Makowski, SGH, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu