BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moczydłowska Joanna M. (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Kreatywność pracowników jako potencjalne źródło wartości przedsiębiorstwa
Employees' Creativity as a Potential Source of the Enterprise Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 529-536, bibliogr. poz. 13
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Kreatywność personelu
Enterprise value, Enterprises, Employees creativity
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest próba dowiedzenia, że kreatywność pracowników stanowi potencjalne źródło wartości pod warunkiem, że potencjalność ta jest stymulowana i aktywowana przez szereg czynników o charakterze materialnym i pozamaterialnym. Artykuł zawiera studia teoriopoznawcze oraz wyniki badań obrazujące praktykę motywowania pracowników do zachowań kreatywnych. (abstrakt oryginalny)

The creativity of employees constitutes a potential source of the enterprise value on the condition that the potentiality is activated by several factors, tangible and intangible ones. The article comprises the epistemological studies and research findings illustrating the practice of motivating employees to creative behaviours. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajer M., Leenders R.T., Oldham G.R., Vadera A.K., Win or Lose the Battle for Creativity: The Power and Perils of Intergroup Competition, "Academy of Management Journal" 2010, vol. 3, no. 4.
 2. Chojnowska M., System wartości moralnych, "Edukacja i Dialog" 2001, nr 9-10.
 3. Janik W., Wartość przedsiębiorstwa i jego służebna rola wobec otoczenia, [w:] Zarządzanie wartością organizacji, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy- Maliszewskiej, J. Paszkowskiego, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2007.
 4. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 5. Karpacz J., Kreatywność przedsiębiorców jako determinanta poszukiwania szans, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 1.
 6. Komorowski J., Kategoria wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie wartością organizacji, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy- Maliszewskiej, J. Paszkowskiego, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2007.
 7. Kuc B.R., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 8. Lumpkin G.T., Lichtenstein B.B., The Role of Organizational Learning in The Opportunity -Recognition Process, "Entrepreneurship. Theory & Practice" 2005, vol. 60, no. 3.
 9. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Moczydłowska J., Motivating Employees to Creative Behaviours in The Practice of Polish Small and Medium Enterprises, [in:] Human Potential Management in a Company, Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2011 (w druku).
 11. Sołtys A., Przepływy pieniężne a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością organizacji, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy-Maliszewskiej, J. Paszkowskiego, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2007.
 12. Wodniak - Sobczak B., Dylematy zarządzania wartością, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją J. Duraja, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2000.
 13. Wojtczuk-Turek A., Rozwijanie kompetencji twórczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu