BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gmińska Renata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Wykorzystanie budżetowania w modelu rachunkowości zarządczej
The Use of Budgeting in Management Accounting Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 363-375, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Budżetowanie
Management accounting, Budgeting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podstawą zarządzania jest planowanie. "Bez planowania nie ma skutecznego motywowania i dokładnego kontrolowania". Metodą bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem określającą zasady planowania i wykorzystywania środków finansowych w celu efektywnego wykonania zadań produkcyjnych jest budżetowanie, którego koncepcja pojawiła się na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Prekursorem w tej dziedzinie był Pierre du Pont, który wprowadził w swoim przedsiębiorstwie systematyczne procedury budżetowania operacyjnego i kapitałowego. Jednak pierwsze prace teoretyczne, traktujące o problemach budżetowania, pojawiły się dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku jako jeden z elementów rozwijającej się rachunkowości zarządczej. Celem artykułu jest przedstawienie wykorzystania budżetowania w modelu rachunkowości zarządczej.(fragment tekstu)

The article presents the use of budgeting to build a model of management accounting. It touches the following problems: the relationship between the model and accounting, budgetary control system and responsibility accounting. It is concerned with attentions to advantages and menaces of the operating budgeting system.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buczkowska A., Budżetowanie jako narzędzie planowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego nr 313, Szczecin 2001.
 2. Bizoń A., Micherda B., Kierunki doskonalenia rachunku kosztów działalności przedsiębiorstwa wytwórczego, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce t. 3, Warszawa 1979.
 3. Drury C., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 4. Gierusz J., Ograniczenia systemu budżetowania, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000.
 5. Kiziukiewicz T., Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 261, Szczecin 1984.
 6. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 7. Krysik M., Budżety jako instrument zarządzania, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G. Świderska, Centrum Doradztwa i Informacji Difi n, Warszawa 2002.
 8. Kufel M., Model rachunku kosztów, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce t. 6, Warszawa 1981.
 9. Myddelton D., Rachunkowość i decyzje fi nansowe, PWE, Warszawa 1996.
 10. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 11. Rainborn C.A., Barfi eld J.T., Kinney M., Managerial accounting, West Publishing Company 1996.
 12. Skrzyniarz P., Budżetowanie jako system samouczący się, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, http://www.oditk.com.pl/.
 13. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 14. Szychta A., Kierunki rozwoju budżetowania operacyjnego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 6, s. 5.
 15. Szychta A., Zasady i metody budżetowania, w: A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 2001.
 16. Urbanek P., Budżetowanie kosztów, w: Rachunkowość zarządcza, red. E. Walińska, P. Urbanek, FRRwP, Łódź 2000.
 17. Weber J., Einführung in das Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995.
 18. Winiarska K., Budżetowanie jako instrument rachunkowości zarządczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 251, Szczecin 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu