BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Małgorzata
Title
Unia Europejska wobec oszustw podatkowych na przykładzie VAT
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 09. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 294-302, bibliogr. 10 poz., rys.
Keyword
Obrót towarowy, Transakcje transgraniczne, Podatek od wartości dodanej (VAT), Prawo podatkowe, Oszustwa podatkowe, Traktat o WE
Commodity turnover, Cross-border transactions, Value Added Tax (VAT), Tax regulations, Tax fraud, European Community Treaty
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Oszustwa podatkowe są ogromnym wyzwaniem dla UE, gdyż godzą nie tylko w interes finansowy Wspólnoty, ale również przeszkadzają w prawidłowym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Prowadzą do zakłócenia konkurencji między podmiotami gospodarczymi. Oszustwa podatkowe niszczą nie tylko budżet, ale również rynek. Szerzące się wyłudzenia zwrotów VAT to jeden z głównych problemów wszystkich rządów państw członkowskich. Oszustwa podatkowe, wbrew pozorom, nie są przestępstwami bez ofiar. Bezpośrednio godzą w przychody UE oraz firmy, które nieświadomie mogą brać udział w oszustwie. Mechanizm karuzeli podatkowej niewątpliwie związany jest z konstrukcją podatku VAT. Podmioty gospodarcze, a raczej oszuści uczestniczący w łańcuchu karuzeli, wykorzystują zasadę nakładania VAT w miejscu przeznaczenia towarów przemieszczanych między różnymi krajami Wspólnoty, dlatego też walka z oszustwami powinna iść w kierunku zmian systemu podatkowego w obszarze podatku od wartości dodanej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chudzicki M., Wystrychowski M. : VAT - wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy. ODDK, Gdańsk 2004.
  2. Dyrektywa Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w sprawie zniesienia granic podatkowych 91/680/EEC.
  3. http://www.iva-online.org/documents/IVA_Paper_FINAL.pdf.
  4. Koperkiewicz-Mordel K., Chróścielewski W., Nykiel W. :Polskie prawo podatkowe. Difin, Warszawa 2006.
  5. Kuzińska H. : Rola podatków pośrednich. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2002.
  6. Mazur Ł., Sokołowska-Strug E. : Transakcje wewnątrzwspólnotowe. C.H.Beck, Warszawa 2009.
  7. Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wójtowicz K. : Proces dostosowania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
  8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1925/2004.
  9. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. - Dz.U. nr 54, poz. 535.^ www.informacjeipodatki.pl
  10. www.ec.europa.eu
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu