BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łagodzki Przemysław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Audyt wewnętrzny : wybrane zagadnienia
Internal Audit Selected Issues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 383-393, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny
Accounting, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Audyt wewnętrzny jest niezależną, obiektywną działalnością o charakterze zapewniającym i doradczym, prowadzoną w celu wniesienia do organizacji wartości dodanej i usprawnienia jej funkcjonowania. Audyt wewnętrzny wspiera organizację w osiąganiu wytyczonych celów przez systematyczną i konsekwentną poprawę efektywności zarządzania tą organizacją. W związku z tym można powiedzieć, że wprowadzenie zasad audytu wewnętrznego może stanowić swoistego rodzaju zabezpieczenie przed niewłaściwym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w zarządzaniu jednostką gospodarczą.(fragment tekstu)

This article presents the basic issues related to the history of internal audit, its essence and classifi cation of internal audit in the functioning of Polish and foreign literature. Additionally, this article presents the synthesis of the tasks to carry out the audit and the audit steps in the unit audited.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Babuśka E., Audyt wewnętrzny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Controlling i audyt w usprawnianiu zarządzania, red. K. Winiarska, US w Szczecinie, Szczecin 2005.
  2. Czerwiński K., Książka procedur audytu wewnętrznego, materiały niepublikowane, CISA, Warszawa 2002.
  3. Knedler K., Stasiak M., Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i fi nansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005.
  4. Materiały szkoleniowe Ernst & Young, szkolenie: Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, Szkolenia Sp. z o.o., Warszawa 2002.
  5. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, tłumaczenie na język polski, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, Florida 2001.
  6. Sawyer L.B., Dittehofer M.A., Scheiner J.H., Sawyer's Internal Auduting, wyd. 4, Altamonte Springs 1996.
  7. Skoczylas A., Audyt wewnętrzny jako integralny element właściwego funkcjonowania publicznej wewnętrznej kontroli fi nansowej, w: Controlling i audyt w usprawnianiu zarządzania, red. K. Winiarska, US w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 243.
  8. Winiarska K., Klasyfi kacja audytu wewnętrznego, w: Controlling i audyt wewnętrzny w sprawnianiu zarządzania, red. K. Winiarska, US w Szczecinie, Szczecin 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu