BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oksanych Oleksandr
Title
Regionalny system innowacji jako czynnik wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Regional Innovation System as Factor of the Growth of Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 549-556, rys., tab., bibliogr. poz. 6
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Innowacje, Kapitał intelektualny
Enterprise value, Enterprises, Innovations, Intellectual capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wzrost rynkowej wartości przedsiębiorstw w coraz większym stopniu zależy od ich innowacyjności. Z innej strony, innowacje powiązane są z większymi ryzykami. Formowanie regionalnych systemów innowacji może znacząco obniżyć te ryzyka przyspieszyć generowanie i transfer innowacji w regionie. Taki system innowacji i jego relacje z procesami wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstw przedstawiono w artykule. (abstrakt oryginalny)

The increase market value of firms increasingly depends on their innovativeness. On the other hand, innovations are associated with higher risks. Formation of regional innovation systems can significantly reduce these risks to accelerate the generation and transfer of innovation in the region. Such an innovation system and its relationship with the processes of growth of the market value of companies presented in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (projekt nr WKP_ 1/1.4.5/2/2006/20/23/601/2006/U), - Wydawnictwo Politechniki Świętrzyskiej w Kielcach- Kielce 2007.
  2. Lev B., Sarath B., Sougiannis: R&D Reporting Biases and Their Consequences, Working Paper, University of Illinois at Urbana-Champaign. 2002.
  3. Dobija D. : Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczosści i Zarządzania Warszawie 2004.
  4. Hall B. H., Jaffe A., Trajtenberg M., Market Value and Patent Citations: A First Look, Working Paper 7741, Cambridge Map., National Bureau of Economic Research.2000.
  5. Hall B.H., Thoma G., Torrisi S.,The market value of patents and R+D: evidence from European firms, Working Paper 13426 Cambridge, MA 02138 September 2007.
  6. Lee, Sangjoon Lee, Seong-Hoon: Measure of R&D success and market value of firms in the U.S. pharmaceutical and semiconductor industries. Journal of International Business Research Sept, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu