BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papiernik-Wojdera Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Gotówkowa stopa zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa
Cash Flow Sustainable Growth Rate of Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 557-567, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Kapitał obrotowy
Enterprise value, Enterprises, Working capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja koncepcji gotówkowej stopy zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa wraz z ukazaniem możliwości jej wykorzystania w obszarze zarządzania kapitałem obrotowym. Koncepcja ta jest przydatna w zarządzaniu równowagą finansową przedsiębiorstwa szczególnie w sytuacji, gdy wielkość gotówkowej stopy zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa jest różna od stopy wzrostu sprzedaży możliwej do osiągnięcia w rzeczywistości, a przedsiębiorstwo ma możliwość wprowadzenia zmian w obszarze zarządzania kapitałem obrotowym. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to present the concept of cash flow sustainable growth of enterprise and to show its potential for use in the field of working capital management. This concept is useful for management of enterprise financial sustainability, especially if cash flow sustainable growth rate of enterprise is different than growth rate of real sales, and enterprise have the possibility to change its working capital management strategy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Higgins R.C., Analysis for Financial Management, Irwin/McGrow-Hill, Boston 1998.
  2. Higgins R.C., How Much Growth Can a Firm Afford?, Financial Management, Vol. 6, 1977.
  3. Van Horne J.C., Financial Management and Policy, Prentice-Hall International Inc., 1989.
  4. Brealey R.A., Myers S C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, tom 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu