BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania i kontroli sprzedaży
Enterprise Management with Special Attention Paid to Budgeting and Sales Control
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 411-426, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rachunkowość, Budżetowanie, Zarządzanie sprzedażą, Kontrola sprzedaży
Accounting, Budgeting, Sale management, Sales control
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zasad zarządzania przedsiębiorstwem oraz procesu opracowania, implementacji i kontroli budżetu sprzedaży, a także problemu efektywności budżetowania w małych i dużych przedsiębiorstwach prowadzących działalność w różnych warunkach.(fragment tekstu)

The paper presents the rules of enterprise management and the process of preparing, implementing and controlling the sale budget. The study pays attention to problems related to effectiveness of budgeting in small and large enterprises operating under different circumstances.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bek -Gaik B., Procedura kosztów, w: W. Krawczyk, B. Bek-Gaik, M. Łada-Cieślak, Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Agencja Wydawniczo-Poligrafi czna, Kraków 2001.
 2. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 3. Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, ODDK, Gdańsk 2004.
 4. Dura A., Budżetowanie a strategia rynkowa przedsiębiorstwa, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2001.
 5. Glynn J., Perin J., Murphy R.P, Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 6. Gos W., Budżety w zarządzaniu, w: Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, WiD Ekspert, Wrocław 2009.
 7. Hope J., Fraser R., Tool of represion and barrier to change, za P. Zasztowt, Budżet - czas na zmiany?, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2004.
 8. Janczyk-Strzała E., Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Analiza wyników badań, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 2005.
 9. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowanie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 1999.
 10. Krysik M.: Potencjalne kierunki zmian w budżetowaniu przedsiębiorstw, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, t. 2, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 11. Kustra A., Budżetowanie w controllingu, marketingu i sprzedaży, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2004.
 12. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 13. Nowak M., Koszty działalności marketingowej, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005.
 14. Nowosielski S.: Budżetowanie operacyjne. Niedostatki i propozycje usprawnień, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych, red. W. Krawczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2003.
 15. Sawicki K., Polityka bilansowa jako element polityki ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy fi nansowej w zarządzaniu, red. K. Sawicki, WiD Ekspert, Wrocław 2009.
 16. Słownik języka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1989.
 17. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 18. Szychta A., Zasady i metody budżetowania, w: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 1999.
 19. Wnuk-Pel T., Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników, w: Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 20. Wnuk-Pel T., Zarządzanie według działań, w: Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu