BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieloch Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ ogłoszenia decyzji o wykupie akcji własnych na wartość rynkową spółek notowanych na GPW w Warszawie
The Influence of Shares Buy-Back Announcement on the Market Value of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 569-579, rys., tab., bibliogr. poz. 29
Keyword
Reakcja rynku, Spółki publiczne, Modelowanie ekonometryczne, Giełda papierów wartościowych
Market reaction, Public companies, Econometric modeling, Stock market
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników wstępnych badań empirycznych nad reakcją rynku kapitałowego na pierwszą informację o zamiarze wykupu akcji własnych spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie. Opracowanie składa się z dwóch głównych części. W części teoretycznej przedstawiony został sposób wyliczania nadzwyczajnej i skumulowanej ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Z kolei w części praktycznej zwrócono uwagę na tezy stawiane przez innych autorów oraz pokrótce omówiono wyniki ich badań. Ponadto, zaprezentowano również wyniki własnych badań empirycznych nad reakcją rynku na ogłoszenie decyzji o nabyciu akcji własnych. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is to present preliminary results of empirical research on capital market reaction to the first information about the intention to repurchase its own shares in public companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The report consists of two main parts. In the theoretical part is presented the calculation of an emergency, and the cumulative abnormal rates of return. The practical part of the thesis highlights posed by other authors, and briefly discusses the results of their research. In addition, it is also presented the results of their empirical research on market reaction to the announcement of the decision to purchase its own shares.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badrinath S.G., Varaiya N.P, Ferling R.L., Share Repurchase: To Buy or Not to Buy, Financial Executive, May 2001.
 2. Bessler W., Seim M., Motives and Valuation Effects of Share Repurchase Announcements in Germany, Center for Finance and Banking, 2008.
 3. Chan K., Ikenberry D., Lee I., Economic Sources of Gain in Stock Repurchases, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 39, No. 3, September 2004.
 4. Chan K., Ikenberry D., Lee I., Wang Y., Share Repurchase as a Tool to Mislead Investors: Evidence from Earnings Quality and Stock Performance, Working Paper 2005.
 5. Comment R., Jarrell G., The relative Signaling Power of Dutch action and Fixed Price tender Offers and Open Market Share Repurchases, Journal of Finance 1991, nr 46, s. 1243-1271.
 6. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, WN PWN, Warszawa 2001.
 7. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 1998.
 8. Fairchild R.J., When Do Share Repurchases Increase Shareholder Wealth?, Journal of Applied Finance, Spring/Summer 2006.
 9. Fama, E.F. Fisher L., Jensen M.C., Roll R., The Adjustment of Stock Prices to New Information, International Economic Review 10.
 10. Gajdka, J.. Wolski R, Efektywność rynku kapitałowego, [w:] J. Duraj (red.) Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, OMEGA-PRAKSIS, Łódź-Spała 1999.
 11. Gay G.D., Kale J.R., Noe T.H., Share Repurchase Mechanisms: A Comparative Analysis of Efficacy, Shareholder Wealth, and Corporate Control Effects, Financial Management, Spring 1991.
 12. Ginglinger E., L'Her J.F., Ownership Structure and Open Market Stock Repurchases in France, Working Paper 2002.
 13. Grullon G., Michaely R., Dividends, Share Repurchases and the Substitution Hypothesis, The Journal of Finance, Vol. 57, no. 4, August 2002.
 14. Gryglewicz S., Stocks Repurchase as a Alternative to Dividend Payout: Empirical Evidence from Warsaw Stock Exchange, Centre for Analitical Finance, Working Paper 2004, nr 169.
 15. Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 16. Hackethal A. i Zdantchouk A., Signaling Power of Open Market Share Repurchase in Germany, Working Paper 2003.
 17. Ikenberry D., Lakonishok J., Vermaelen T., Market Underreaction to Open Market Share Repurchases, Journal of Financial Economics, 1995, nr 39.
 18. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, WN PWN, Warszawa 1999, s. 118-129, Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 19. Kivi H., Share Repurchase Practises in Finland, Working Paper, Lappeenranta 2006.
 20. Malinowska U., Operacje buy-back w warunkach polskich, [w:] J. Duraj (red.) Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Pekin-Łódź 2004.
 21. McNally W.J., Open Market Stock Repurchase Signaling, Financial Management, 1999, nr 28.
 22. Padgett C., Wang Z., Short-term Returns of UK Share Buyback Activity, ICMA, 2007, s. 1-30.
 23. Seifert U. i Stehle R., Stock Performance around Repurchase Announcement in Germany, Draft, September 2003, s. 1-28.
 24. Sharpe F., A Simplified Model for Portfolio Analysis, Management Science, 1963, vol. 9, no. 2.
 25. Strong N., Modeling Abnormal Returns; A Review Article, Journal of Business Finance and Accounting, vol. 19, issue 1, 1992, s. 533-553; J.Y. Cambell, A.W. Lo, A.C. MacKinley, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997.
 26. Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B., Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa 2008.
 27. Szyszka A., Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 28. Tuzimek R., Krzesiak B., Wpływ operacji wykupu akcji własnych na wartość spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Rynki Finansowe i ubezpieczenia, pod red. W. Taczyński, D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 550.
 29. Vermaelen T., Common Stock Repurchases and Market Signalling: An Empirical Study, Journal of Financial Economics, 1981, nr 9.
 30. Wang J., Johnson L.D., Information Asymmetry, Signaling and Share Repurchase, School of Business, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu