BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Krystyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Rachunkowość a zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie handlowym
Accountancy and Management Stores in the Trade Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 427-439, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zarządzanie zapasami, Przedsiębiorstwo handlowe
Accounting, Inventory management, Commercial enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ważnym zagadnieniem w przedsiębiorstwie handlowym jest tworzenie i utrzymanie zapasów towarowych na takim poziomie, aby zapewnić pełne zaspokojenie potrzeb klientów. Zapasy jednak nie tylko zapewniają ciągłość sprzedaży, ale także powodują zamrożenie środków kapitałowych, generując w ten sposób koszty. Zarządzanie zapasami ma zatem na celu określenie towarów, które należy utrzymywać w magazynie, rozmiarów zamawianego towaru, czasu składania zamówienia, sposobu kontroli zapasów w magazynie. Bardzo istotne jest również posiadanie sprawnego systemu informatycznego, który ułatwiłby bieżącą kontrolę zapasów, a przez to pozwolił na lepsze sterowanie procesem zaopatrzenia, uwzględniając ponoszone koszty. Zarządzanie zapasami powinno więc opierać się zarówno na rachunku kosztów logistyki, jak również prognozie sprzedaży. Obu tych informacji dostarcza w przedsiębiorstwie dobrze zorganizowana rachunkowość. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie ścisłych zależności, jakie występują między zarządzaniem zapasami a informacjami wynikającymi z ewidencji księgowej.(fragment tekstu)

The problems of using informations from the system of accountancy in the store management in the trade company were raised in this article. It shows the meaning of the system of accounting record and financial reporting. It also discusses the creature and support ways the management stores.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 2. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 3. Kempny D., Zapasy w systemie logistycznym fi rmy, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1996, nr 6.
 4. Klimczak G., Wyznaczanie zapasu bezpieczeństwa - porady praktyczne, "Logistyka" 2001, nr 6.
 5. Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 6. Krzyżaniak S., Krótka powtórka z klasycznej teorii zapasów, "Logistyka" 2003, nr 1.
 7. Maternowska M., Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwach handlowych - przykład analizy, "Logistyka" 2001, nr 3.
 8. Nowak E., Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1996.
 9. Rachunkowość fi nansowa przedsiębiorstw handlowych. Obrót krajowy i międzynarodowy, red. T. Martyniuk, Difi n, Warszawa 2004.
 10. Sasin W., Zarządzanie małą fi rmą, Agencja Wydawnicza InterFart, Łódź 1995.
 11. Sławińska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002.
 12. Śliwczyński B., Controlling w zarządzaniu logistyką, WSL, Poznań 2007.
 13. Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, Biblioteka Logistyki, Poznań 2003.
 14. Twaróg, J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu