BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzycka Ewelina (Uniwersytet Łódzki)
Title
Przegląd najnowszych koncepcji zastąpienia tradycyjnego budżetowania
Modern Forms of Planning Activities of the Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 441-452, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Rachunkowość, Budżetowanie, Teoria rachunkowości
Accounting, Budgeting, Accounting theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Krytyka tradycyjnego budżetowania pojawiła się po raz pierwszy pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku za sprawą konsorcjum badawczego CAM-I z grupy amerykańskiej i europejskiej. Koncepcja zarządzania bez budżetowania operacyjnego szerzej została przedstawiona w 1999 roku przez J. Hope'a i R. Frasera1, jednakże pomimo upływu ponad 10 lat jest stosowana przez przedsiębiorstwa z dużą ostrożnością. Artykuł ma na celu przedstawienie najnowszych trendów i propozycji zastąpienia tradycyjnego budżetowania operacyjnego innymi formami planowania działalności wraz z przykładami ich zastosowania.(fragment tekstu)

The aim of the article is to present the latest trends in budgeting process in modern companies as well as to discuss the alternative forms for traditional operating budgeting with examples of application. The author discusses the advantages and disadvantages of rolling forecasts, benchmarking, as well as Sales, Operations Financial Planning applied by lean companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Accounting for the Lean Enterprise: Major Changes to the Accounting Paradigm, Institute of Management Accountants 2006.
 2. Downes F., Reinventing the Budget Process, "Controller Magazine", wrzesień 1996.
 3. Fearon C., The Budgeting Nightmare, "CMA Management", maj 2000.
 4. Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting, "Management Accounting", styczeń 1999.
 5. Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting, How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 6. Hope J., Fraser R., Who Needs Budgets?, "Harvard Business Review", styczeń 1999.
 7. Horngren Ch., Foster G., Datar S., Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Prentice Hall, New Jersey 2004.
 8. Jensen M.C., Paying People to Lie: The Truth About the Budgeting Process, Working Paper Harvard Business School, kwiecień 2001.
 9. Jensen M.C., Corporate Budgeting is Broken - Let's Fix It, "Harvard Business Review", listopad 2001.
 10. Leahy T., The Top 10 Traps of Budgeting, "Business Finance", listopad 2001.
 11. Loren G., Breaking the Budget Impasse, "Harvard Management Update", Harvard Business School Publishing Corporation, maj 2003.
 12. Maskell B.H., Baggley B.L., Lean accounting: What's It All About?, "Target Volume" nr 22, 2006.
 13. Messer R., Death of a Budget: Replacing a Business Icon, "Cost Management" listopad/ grudzień 2009.
 14. Michalak J., Szczupła rachunkowość w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, WUŁ, Łódź 2009.
 15. Reason T., Budgeting in the real world, "CFO", lipiec 2005.
 16. Schwitzer M., Ordonez L., Goal Setting as a Motivator of Unethical Behaviour, "Academy of Management Journal", czerwiec 2004.
 17. Suutari R., Rethinking Strategy, "CMA Management" 2001.
 18. Sobańska I., Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 19. Sobańska I., Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 20. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
 21. Wnuk-Pel T., Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników, w: Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu