BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczkowska Anna (Uniwersytet Szczeciński), Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Certyfikacja zawodu księgowego w Polsce
Certification of the Profession of the Accountant
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 455-463, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość, Księgowy, Certyfikacja
Accounting, Accountant, Certification
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zawód księgowego jest zawodem zaufania publicznego, a wykonująca go osoba gra ważną rolę w społeczeństwie. Specyfika niezbędnej do wykonywania tego zawodu wiedzy i niezbędnych umiejętności sprawia, że mogą go wykonywać osoby o określonych predyspozycjach. Te specyficzne cechy zawodu w dziedzinie rachunkowości powinny wzbudzać powszechny szacunek wśród osób świadomych znaczenia informacji tworzonych przez rachunkowość. Zawód ten, wykonywany z zachowaniem wszystkich wymagań profesjonalizmu oraz z poszanowaniem zasad etyki, ze względu na wskazane cechy i znaczenie gospodarcze powinien się cieszyć dużym prestiżem społecznym. Z tego powodu, aby utrzymać wysoką ocenę zawodu, osoba zajmująca się rachunkowością powinna legitymować się certyfikatami potwierdzającymi jej wysokie umiejętności i określone doświadczenie. Celem artykułu jest ocena koncepcji certyfikacji zawodu księgowego w Polsce.(fragment tekstu)

The article is showing the principle of granting the certifi cate of the accountant according to the Polish balance law and the principle proposed the certifi cation of the profession of the accountant by the Polish Accountants' Association. The article is portraying the educational track which includes four degrees of the education. In the article abilities a person applying for issuing a certifi cate to the title should have which were also described: of assistant of accounting, of independent accountant, of specialist, of the bookkeeping and a chartered accountant.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Uchwała nr 732/110/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego "dyplomowany księgowy", par. 2 pkt 1.
  2. Uchwała nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie certyfikacji zawodu księgowego, par. 2 pkt 1.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
  4. Założenia koncepcyjne międzynarodowych opracowań edukacyjnych, "Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich", SKwP, 2004, nr 12 (wydanie specjalne).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu