BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Postawy etyczne przedsiębiorców w zakresie przestrzegania prawa bilansowego i podatkowego : wyniki badań
Assessment of Business Ethics Test Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 595-605, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Etyka działalności gospodarczej, Prawo bilansowe, Prawo podatkowe
Accounting, Business activity ethics, Balance law, Tax regulations
Note
streszcz., summ..
Abstract
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga podejmowania różnych decyzji i działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów. Chęć ich realizacji niejednokrotnie prowadzi do zachowań nieetycznych, w tym do nadużyć i oszustw. Zachowania nieetyczne powinny być identyfikowane i odpowiednio wcześnie eliminowane. Najogólniej etykę można zdefiniować jako "ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej epoce i zbiorowości społecznej". Etyczna postawa przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest postępowaniem zgodnym z prawem, uczciwym i odpowiedzialnym. Od etycznej postawy osób prowadzących działalność gospodarczą zależy bezpieczeństwo gospodarowania.(fragment tekstu)

Ethical behavior should be an attribute of any entrepreneur. Conducting business, however, is inextricably linked with the risk of fraud or abuse. The article presents the results of surveys conducted among the entrepreneurs on ethical attitudes in business and the propensity to commit fraud and abuse of economic.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Karczmarek M., Techniki oszustw księgowych, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Szczecin 2007, s. 119-124.
  2. Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, SKwP, Warszawa 2007.
  3. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 240, w: Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005, SKwP, KIBR, Warszawa 2005, s. 285-333.
  4. Sawicki K., Problem ustalenia i kwalifikacji nieprawidłowości występujących w  rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Szczecin 2007, s. 243-250.
  5. Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
  6. Słownik języka polskiego, PWN, http://sjp.pwn.pl.
  7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, DzU 1997, nr 88, poz. 553, ze zm.
  8. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, DzU 2007, nr 111, poz. 765, ze zm.
  9. Zarządzanie ryzykiem oszustwa w działalności gospodarczej - przewodnik praktyczny. Skrót opracowania Institiute of Auditors, The American Institiute of Certifi ed Public Accountants, Association of Certifi ed Fraud Examiners, "Rachunkowość" 2009, nr 4, dodatek.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu