BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów według międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości
Provisions and Accrued Expenses According to International and Polish Accounting Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 607-619, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rezerwy, Rozliczenia, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Reserves, Settlements, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest porównanie sposobu definiowania, ujmowania, wyceny i ujawniania rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w regulacjach MSSF i polskiego prawa rachunkowości oraz wykazanie różnic w tym zakresie.(fragment tekstu)

The article deals with the issue of provisions and accrued expenses according to International Accounting Standards and Polish accounting regulations. The aim of the article was to present and compare regulations of IFRSs and the Polish Accounting Standards for the provisions and accrued and show the main differences between them. Content of this article was based on IAS 37 and Polish Accounting Act and Polish Accounting Standard 6.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gierusz J., Gierusz M., Rezerwy w prawie bilansowym i handlowym, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/1, Gdańsk 2009.
  2. Krzywda D., Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe, "Rachunkowość" 2008, nr 9.
  3. KSR 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Załącznik do uchwały nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007 obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje, SKwP, IASB, Warszawa-Londyn 2007.
  5. MSR 37 Rezerwy zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, red. S. Sojak, Difin, Warszawa 2007.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223.
  7. Zabawa D., Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Rodzaje i prezentacja w bilansie, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2003, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu