BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka-Kluźniak Zofia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Funkcjonowanie biura rachunkowego
The Functioning of an Accountancy Office
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 633-645, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Usługi księgowe, Biuro rachunkowe
Accounting, Accounting services, Accounting agency
Note
streszcz., summ..
Abstract
Prowadzenie biura rachunkowego jest jedną z wielu form aktywności gospodarczej. Wzrost zapotrzebowania na usługi księgowe i doradcze spowodował zwiększenie zainteresowania tą formą działalności. Aby móc ją prowadzić, należy spełnić określone warunki formalne i materialne. Celem artykułu jest omówienie wybranych problemów funkcjonowania biura rachunkowego.(fragment tekstu)

Changing conditions of firm functioning and numerous actualizations of law regulations have raised the costs and risk of pursuing accountancy according to the balance and tax law. These circumstances caused systematic transfer of book keeping and other services regulated by the law to specialized accounting offi ces. The article contains the main problems of accounting office's functioning.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gotowicz M., Doradca podatkowy - jak z sukcesem prowadzić kancelarię, biuro rachunkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
  2. Karwat A., Kubiak A., Ubezpieczenie OC biur rachunkowych, "Monitor Księgowego" 2008, nr 20.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591, po zm.
  4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807, po zm.
  5. Witczak M., Outsourcing usług fi nansowo-księgowych jako element racjonalizacji kosztów jednostki gospodarczej, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewiz, Szczecin 2005.
  6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Podpis_elektroniczny_(prawo).
  7. http://biuro-rachunkowe.wieszjak.pl/prowadze/205743, Rekomendacje-Stowarzyszenia- Ksiegowych-w-Polsce-dla-programow-ksiegowych.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu