BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
Oganizational-Legal Forms of the Public Sector Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 677-688, tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Rachunkowość, Finanse publiczne, Administracja publiczna
Accounting, Public finance, Public administration
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie nowych form oraz przedstawienie uregulowań prawnych dla dotychczas istniejących podmiotów sektora finansów publicznych. Jako nowe formy traktuje się agencje wykonawcze i instytucje gospodarki budżetowej.(fragment tekstu)

The new Act on the Public Finance, in force since 1 January 2010, regulated the functioning of previously used organizational forms (budget entities, council budget institutes, State purposeful funds) as well as introduced new bodies (executive agencies, budget management institutions). The paper presents rules of financial planning in all the organizational forms, the schedule of introducing the new forms and liquidating of the previously used ones.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1241.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu