BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bilewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Globalna nierównowaga przed i po światowym kryzysie finansowym z lat 2007-2009
Global Imbalances Before and After a 2007-2009 Financial Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 35-46, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Globalizacja
Financial crisis, Globalization
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono istotę i skalę zjawiska globalnej nierównowagi przed i po ostatnim kryzysie finansowym. Choć ostatni kryzys spowodował ograniczenie skali globalnej nierównowagi, to jednak istnieje obawa, że w najbliższych latach ponownie zacznie się ona pogłębiać , co może zagraża stabilności światowej gospodarki. Konieczne jest zatem przeprowadzenie reform strukturalnych, które ograniczyłyby globalną nierównowagę w przyszłości. W proces równoważenia gospodarki światowej powinny się zaangażować zarówno kraje mające deficyt, jak i nadwyżkę w obrotach bieżących.(abstrakt oryginalny)

This article examins scale of global imbalances before and after the global financia crisis. Although global imbalances have diminished during the last financial crisis, there is a danger of a reoccurance of excessive global imbalances in the future. It poses a risk of another crisis for the world economy, so important steps to stabilize global economy are needed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arner D., Schou-Zibell L., Responding to the Global Financial and Economic Crisis: Meeting the Challenges in Asia, Working Paper Series on Regional Economic Integration 2011, nr 60.
 2. Claessens S., Evenett S., Hoekman B., Editors Overview, w: Rebalancing the Global Economy: A Primer for Policymaking, A Vox EU.org publication, CEPR 2010.
 3. Development and Globalization. Facts and Figures. United Nations, UNCTAD 2012, http://dgff.unctad.org/chapter2/2.7.html.
 4. Eichengreen B., Global Imbalances and the Asian Economies: Implications for Regional Cooperation, "Working Paper Series on Regional Economic Integration", Asian Development Bank, 2006, No. 4.
 5. Global Imbalances: A Saving and Investment Perspective, "World Economic Outlook", International Monetary Fund, Washington 2005, September.
 6. Ito H., Volz U., The People's Republic of China and Global Imbalance from a View of Sectorial Reform, ADBI Working Paper Series, 2012, nr 393.
 7. Lutkowski K., Globalna nierównowaga p atnicza i obecny kryzys finansowy, http:// bazhum.icm.edu.pl/bazhum/download/bwmeta1.element.dl-catalog-13984e6fa55a- 49a9-b83c-1b11ddae5832/content/Zeszyty_Naukowe_Kolegium_Gospodar2011- t29-s7-22.pdf.
 8. Nakonieczna-Kisiel H., Przyczyny, skutki, przeciwdzia anie globalnej nierównowadze płatniczej, "Firma i Rynek" 2008, nr 2.
 9. Prasad E., Rebalancing Growth in Asia, "International Finance" 2011, Vol. 14, Issue 1.
 10. Rebalancing Asia's Growth, Asian Development Outlook 2009, Asian Development Bank, Manila 2009.
 11. Suominen K., This Time will be Different? Addresing the Unsound Post-Crisis Drivers of Global Imbalances, w: Rebalancing the Global Economy: A Primer for Policymaking, A Vox EU.org publication, CEPR 2010.
 12. World Economic Outlook Database, October 2012, www. imf.org.
 13. Zhang X., Rebalancing the Global Economy, w: Global Power Revisited: The United States in a Changing World Order, Foresight 2009.
 14. www.policy-network.net/publications_detail.aspx?ID=3144.
 15. www.ecb.int/ecb/tasks/international/financialarchitecture/html/index.pl.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu