BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bombińska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej
The International Competitiveness of the Polish Economy Compared to the Visegrad Group's Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 47-59, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Konkurencyjność gospodarki, Globalizacja
Economy competitiveness, Globalization
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę oceny zmian konkurencyjności gospodarki Polski w latach 2006-2012 na tle gospodarek pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. Analizę oparto na rankingach Światowego Forum Ekonomicznego, publikowanych w Global Competitiveness Reports. Z przeprowadzonych badań wynika, że - w odróżnieniu od Czech, Węgier i Słowacji - konkurencyjność polskiej gospodarki uległa w badanym okresie nieznacznej poprawie i wynikała wyłącznie z korzystnych tendencji w jednym z trzech subindeksów składających się na Global Competitiveness Index (Subindeksu B). (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to evaluate changes in Poland's international competitiveness in 2006-2012 compared to the Visegrad Group's countries. This evaluation is based on the rankings of World Economic Forum, which are published every year in The Global Competitiveness Reports. The analysis shows that - in opposite to the Czech Republic, Hungary and Slovak Republic - the competitiveness of the Polish economy has little improved. It has been a result of the improvement of only one of three subindexes - Subindex B - which compose WEF' s Global Competitiveness Index. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Misala J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej,Radom 2007.
  2. Sala-i-Martin X., Blanke J., Drzeniek Hanouz M., Geiger T, Mia I., Paua F., The Global Competitiveness Index: Prioritizing the Economic Policy Agenda, w: The Global Competitiveness Report 2008-2009, WEF, Geneva 2008.
  3. The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva 2013.
  4. The Global Competetiveness 2012-2013 data platform, www.weforum.org/issues/ competetiveness-0/gci2012-data-platform.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu