BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brózda Dominika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Strukturalne uwarunkowania mechanizmu transmisji monetarnej w Polsce i strefie euro
Structural Conditions of Monetary Transmission Mechanism in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 61-75, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Polityka pieniężna, Transmisja polityki pieniężnej, Strefa euro
Monetary policy, Transmission of monetary policy, Eurozone
Note
summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy wybranych czynników strukturalnych charakterystycznych dla gospodarki Polski i strefy euro, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie mechanizmu transmisji monetarnej. Artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej zaprezentowano rozważania teoretyczne na temat wpływu impulsów generowanych przez bank centralny na realną sferę gospodarki. Następnie przedstawiono przegląd cech strukturalnych gospodarki oraz systemu finansowego Polski i strefy euro. Wnioskowanie statystyczne zostało oparte na danych dotyczących strefy euro oraz wybranych państw UE(abstrakt oryginalny)

This article was provided a comparison of selected structural factors characteristic for the euro area and Polish economy, which have a significant impact on the functioning of the monetary transmission mechanism. The paper is divided into two major parts. In the first part the transmission mechanism of monetary policy was described. Then the overview of structural economy conditions and financial system in the Polish and the euro area was contained. Statistical inference on the basis of data for the euro area and selected EU countries was carried out.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bean C., Larsen J., Nikolov K., Financial Frictions and the Monetary Transmission Mechanism:Theory, Evidence and Policy Implications, ECB Working Paper No. 113, 2002.
 2. Bernanke B.S., Gertler M., Inside the Black Box: the Credit Channel of Monetary Policy Transmission, "Journal of Economic Perspectives" 1995, Vol. 9, No 4.
 3. Cecchetti S.G., Legal Structure, Financial Structure, and the Monetary Policy Transmission Mechanism, Working Paper No. 7151, NBER 1999.
 4. Demchuk O., Łyziak T., Przystupa J., Sznajderska A., Wróbel E., Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku?, Raport NBP, Warszawa, grudzień 2011.
 5. Elbourne A., de Haan J., Financial Structure and Monetary Policy Transmission in Transition Countries, "Journal of Comparative Economics" 2006, No. 34.
 6. Gertler M., Gilchrist S., Monetary Policy, Business Cycles, and the Behavior of Small Manufacturing Firms, "Quarterly Journal of Economics" 1994, Vol. 109, No. 2.
 7. Grabek G., Kłos B., Kokoszczyński R.,Łyziak T., Przystupa J., Wróbel E., Porównanie podstawowych cech mechanizmu transmisji monetarnej w Polsce i w strefie euro, NBP, Warszawa 2008.
 8. Guiso L., Kashyap A. K., Panetta F., Terlizzese D., Will a Common European Monetary Policy have Asymmetric Effects, "Economic Perspectives" 1999, Vol. 23, No. 4.
 9. Kishan R.P., Opiela T.P., Bank Size, Bank Capital and the Bank Lending Channel, "Journal of Money, Credit and Banking" 2000.
 10. Kokoszczyński R., Łyziak T., Wróbel E., Czynniki strukturalne we współczesnych teoriach mechanizmów transmisji polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt" 2002, nr 11-12.
 11. Narodowy Bank Polski, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011, Warszawa 2012.
 12. Pszczółka I., Mechanizmy transmisyjne zmian podaży pieniądza i nominalnych stóp procentowych, w: Teoria i polityka stóp procentowych we współczesnej gospodarce, red. Bednarczyk J.L., Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007.
 13. Sławiński A., Stabilizowanie inflacji, w: Polityka pieni na, red. A. Sławiński, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 14. Tchorek G., Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej i strefie euro, w: Mechanizm funkcjonowania strefy euro, red. P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010.
 15. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji banków w 2011 r., Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu