BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czech Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Miejsce Polski w polityce energetycznej Unii Europejskiej
Poland and the Energy Policy of the Eu
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 91-101, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Polityka energetyczna, Bezpieczeństwo energetyczne
Energy policy, Energy security
Note
summ.
Abstract
Realizowane i projektowane projekty gazociągów, ropociągów oraz zawierane umowy międzynarodowe są nieodzownym elementem wpływu na stabilność i bezpieczeństwo dostaw surowców do kraju, który nie posiada własnych lub wystarczającej ilości zasobów energetycznych. Relacje Polski z innymi państwami, będącymi głównymi dostawcami surowców energetycznych, a także podejmowanie projektów infrastrukturalnych są zatem ważnymi aspektami zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nie należy jednak zapominać, że Polska funkcjonuje w ramach Unii Europejskiej, która z jednej strony solidarnie pomaga zapewnić owe bezpieczeństwo, a z drugiej wymaga dostosowań do określonych przepisów prawnych i kierunków działań politycznych, co może mieć negatywny efekt w tym kontekście. (abstrakt oryginalny)

Implemented and planned pipeline projects for gas and oil as well as international agreements are the fundamental elements of security and stability of the supply of fossil energy resources to every country that does not own enough domestic supplies of energy carriers. Therefore Polish relations with other countries being main suppliers of energy and realization of important infrastructure projects are crucial for increasing the level of Polish energy security. We should not forget, however, that on the one hand Polish membership in the EU offers solidarity measures within the energy security area, yet on the other hand many required legal and political adjustments may bring negative and unexpected results in the same area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bułgaria dostanie 300 razy więcej niż Polska za koncesje na wydobycie gazu łupkowego, http://energia.org.pl/news.php?extend.560.
 2. Bułgarzy wprowadzają moratorium na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego, http:// ebe.org.pl/aktualnosci/europa/bułgarzy-wprowadzają-moratorium-na-poszukiwanie- i-wydobycie-gazu-łupkowego.html.
 3. Dzięki prawu unijnemu Polska jest w stanie kontrolować , ile gazu Rosjanie faktycznie przesyłają Niemcom, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuły/506843,rurociag_połnocny_ polska_jest_w_stanie_kontrolowac_ile_gazu_rosjanie_faktycznie_przesyłaja_ niemcom.html.
 4. Gaz łupkowy moeż być tańszy niż rosyjski, Energia, http://energia.org.pl/news.php? extend.557.
 5. Gaz ze szczyptą ekologii, "Rzeczpospolita: Plus Minus" z 7-8.05.2011.
 6. Gazociąg, http://www.nord-stream.com/pl/gazociag/.
 7. Günther Oettinger EU Commissioner for Energy Speech of Commissioner Oettinger at the South Stream Event Speech of Commissioner Oettinger at the South Stream Event Brussels, 25 May 2011, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/ 11/382&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
 8. Kaczmarski K., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 9. Lasoń M., Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa energetycznego, w: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomera, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
 10. Łakoma A., Gazprom blokuje budowę gazociągu Nabucco, http://7dni.wordpress. com/2006/10/17/gazprom-blokuje-budowe-gazociagu-nabucco/.
 11. Matkowski A., Sienkiewicz M., Polski terminal gazu skroplonego (LNG) - geneza i ewolucja projektu, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", wrzesień 2011, http://gazoprojekt. pl/p/terminal_lng_geneza_i_ewolucja.pdf.
 12. Mistschek R., Nabucco Gas Pipeline The European-Turkish Project of Choise, Kayseri 2011, www.nabucco-pipeline.com/userfiles/file/presentation_PSA%20signing.pdf.
 13. Nabucco Legal Framework Finalised - Project Support Agreement Signed by Each Transit Country, www.nabucco-ipeline.com/portal/page/portal/en/press/NewsText?p_item_ id=A5318212A968D230E040A8C00201269B.
 14. Nie jesteśmy pożytecznymi idiotami Gazpromu, "Rzeczpospolita: Plus Minus" z 28-29.05.2011.
 15. Rurociąg Odessa-Brody-P ock powstanie, jeśli będziemy mieć pewność dostaw, http:// ebe.org.pl/aktualności/polska/moskalewicz-rurociag-odessa-brody-plock-powstanie- jesli-bedziemy-miec-pewnosc-dostaw.html.
 16. South Stream, Gazprom, www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/southstream/.
 17. Sowula S., Jak prowadzi poszukiwania gazu w zgodzie z mieszkacami, "Gazeta Wyborcza" z 31.10-1.11.2011.
 18. Sudowikow M., Większe bezpieczeństwo dla Rosji czy zwi ększenie możliwości jej wpływu na gospodark UE? Gazoci g Północny, "Energia Gigawat" 2007, nr 1.
 19. Szymczyk J., Czy dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski przy użyciu LNG przegra z polityką?, "Rynek Energii" 2006, nr 3.
 20. The Nabucco Pipeline Project, www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en.
 21. Unia nie zdoła zakazać szukania gazu łupkowego, "Rzeczpospolita: Ekonomia & Rynek" z 28-29.05.2011.
 22. What is South Stream? Europe's Energy Security, http://south-stream.info/index.php?id =2&L=1.
 23. Gaz łupkowy - szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju mię dzynarodowego rynku gazu, red. E. Wyciszkiewicz, PISM, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu