BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kubiak Damian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Organizacja e-księgowości w przedsiębiorstwie
The Organization of E-Accounting in the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 563-578, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Księgowość, Usługi księgowe, Internet
Accounting, Bookkeeping, Accounting services, Internet
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka modeli funkcjonowania e-księgowości w przedsiębiorstwie, w tym wskazanie relacji pomiędzy klientem biura rachunkowego a biurem rachunkowym. W opracowaniu omówione zostaną także zakresy obowiązków poszczególnych stron umowy w zależności od wybranego modelu e-księgowości. Przybliżone też zostaną wady i zalety stosowania e-księgowości dla uczestników tego procesu. Uzupełnienie opracowania stanowi porównanie najpopularniejszych aplikacji do e-księgowości udostępnianych w systemie ASP (Application Service Provider), czyli w formie usługi polegającej na wynajmie programów komputerowych poprzez Internet.(fragment tekstu)

The use of e-accounting to perform aims connected to obligation of documentation business transactions requires the use of technology solutions operating in accordance with the law. Companies' employees can use applications to access data in real time regardless to abode. Specialized accounting software can be installed and operated within an organization or there can be granted to it access through the Internet. Bothe methods of using applications have its own advantages and the choose of one model is connected with users' preferences and organization's needs.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
  2. Szczepankiewicz E. I., IBR, czyli przyszłość biur rachunkowych w Polsce, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr 19, s. 5-9.
  3. Księgowość internetowa iFirma.pl, www.ifirma.pl, 5.03.2010.
  4. Europejski fundusz przedsiębiorczości, www.efp.com.pl, 20.03. 2010.
  5. Strona internetowa producenta oprogramowania Blue Media SA, www.faktura.pl, 25.03.2010.
  6. Strona internetowa producenta oprogramowania Comarch SA, http://www.comarch.pl/, 25.03.2010.
  7. Strona internetowa producenta oprogramowania Lefthand Sp. z o.o., http://www.lefthand. com.pl, 20.03.2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu