BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Jodkowska Lilianna (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin)
Title
Polska w rankingach międzynarodowych - dylematy pomiaru
Poland in the International Rankings - Dilemmas of Measurement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 147-160, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rentowność, Segmentacja rynku
Profitability, Market segmentation
Note
summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest próba analizy i oceny miejsca Polski w wybranych światowych rankingach dotyczących gospodarki i finansów. Jest to szczególnie trudne z metodologicznego punktu widzenia. Chodzi o metodę pomiaru oraz mierniki pozycji kraju w finansach światowych. W pierwszej części zaprezentowano główne dylematy sformułowane przez autorów Raportu Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego, w drugiej ukazano pozycję Polski w wybranych rankingach, natomiast w ostatniej przeprowadzono analizę i ocenę sektora bankowego w Polsce z różnych punktów widzenia(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the paper is an attempt to analyze and evaluate Poland's position in the contemporary global finances. It is especially very difficult from the methodological point of view. The key issue is a measurement method and the measures of a country's position . The first part presents the main dilemmas formulated by the authors of the Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress . In the second part the authors try to present the position of Poland in the selected rankings. The last part of the study refers to the analysis and evaluation of banking sector development in Poland from different perspectives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Die Robustheit der EU-Staaten, "Manager Magazin Online" 17.11.2011, www.managermagazin. e/fotostreckefotostrecke-75262-2.html.
 2. Euler Hermes' solid AA- Rating Reaffirmed by Standard & Poor's, Press Release www. eulerhermes-commediacenter/news/Lists/NewsDocuments/Euler_Hermes_Standard_ Poors_rating_press_release_201208.pdf.
 3. Flejterski S., Scenariusze rozwoju bankowości w Polsce w perspektywie najbliż szego20-lecia, w: Systemy bankowe krajów G-20, red. S. Flejterski, J.K. Solarz, Zapol, Szczecin 2012.
 4. Gerken L., Kullas M., Hohmann I., CEP-Default-Index 2013. Zur aktuellen Entwicklung der Kreditfähigkeit der Euro-Länder und weiterer Länder außerhalb des Euro-Raums, Zentrum für Europäische Politik, Freiburg 2013.
 5. Gnauck G., Polnische Tugenden, www.welt.de/print/welt_kompakt/debatte/article-14525 865/Polnische- Tugenden.html.
 6. Growth, Actually. Ernst & Young's 2012 European Attractiveness Survey, www.gtai. de/GTAI/ Content/ EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/Extern/Studies/2012/ernstyoung- european-attractiveness-survey-2012.pdf.
 7. Indeks Genworth: Pomiar bezpieczestwa i niestabilności finansowej konsumentów, Genworth Financial, Ośrodek Badań Finansów Osobistych, marzec 2013.
 8. Kawalec S., Gozdek M., Raport dotycz cy optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie, Warszawa 2012, http://nbp.pl/badania/seminaria-files/ 10xii2012.pdf.
 9. Malik K., Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, United Nations, Washington 2013.
 10. Niessner B., Erste Group Research, CEE Special Report, Fixed Income CEE, 20 February 2013, s. 11; www.erstebank.hr/en/.../0901481b800f6057.pdf.
 11. Polska w Unii Europejskiej 2012, GUS, Warszawa 2012.
 12. Standard & Poor's Credit Rating for Each Country PL, www.standardandpoors. com/ratings/sovereigns-ratings-list/en/us.
 13. Standort Deutschland 2012, Deutschland und Europa im Urteil internationaler Manager, Ernst & Young-Organisation, www.ey.com/Publication/vwLUAssets/PraesentationStandort_DeutschlandStudie_
 14. 2012/$FILE-PraesentationStandort%20D%20Studie%20 2012.pdf.
 15. Stiglitz J.E. i in., Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa 2013.
 16. The Global Financial Centres Index 12, The Qatar Financial Centre, September 2012, www.zyen.com/PDF/GFCI%2012.pdf.
 17. The World Factbook, CIA, www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook-/rankorder/ 2147 rank. html.
 18. Zagraniczne inwestycje bezporednie w Polsce w 2011 r., NBP, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu