BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fronczek Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Tendencje w polskim handlu zagranicznym na tle handlu światowego
Poland as the Participant of the International Trade in Years 1995-2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 161-173, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Handel zagraniczny, Handel międzynarodowy
Foreign trade, International trade
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja tendencji w handlu światowym i zagranicznym Polski w latach 1990-2011. Był to bowiem okres, w którym wystąpiły bardzo dynamiczne zmiany warunków gospodarowania: proces liberalizacji handlu w ramach GATT/WTO oraz ugrupowań integracyjnych, transformacja ustrojowa państw byłego bloku wschodniego i otwarcie ich gospodarek na zagranicę. Sprzyjało to rozwojowi handlu światowego i handlu zagranicznego Polski. Z badań wynika, że polski handel zagraniczny rozwijał się w tym okresie w szybszym tempie niż handel światowy. Ten ostatni koncentrował się w państwach Triady. Głównymi jego ośrodkami były: Europa, Azja i Ameryka Północna, ale wyraźnie rośnie znaczenie państw azjatyckich. W badanym czasie Polska awansowała z 37 miejsca na 27 na liście światowych eksporterów oraz z 38 na 24 na liście importerów. Udział Polski w światowym handlu wzrósł z 0,3% w 1990 roku do około 1,1% w 2011 roku.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is the analysis of the trends in the international trade and in Polish foreign trade in years 1995-2011. It is the time of the dynamic economical changes: the liberalization process in the international trade, a transformation process of the former socialistic countries. It was conductive to develop the world trade and Polish foreign trade. The data confirm the dynamic growth of the volume and the value of the international trade. The calculations indicate that the rate of the growth of Polish foreign trade was higher than the rate of the growth of the world trade. The international trade is concentrated in Europe, Asia and Northern America and the role of the Asian countries progressively increases. In researched period Poland promoted from 37 to 27 position in the world exportation and from 38 to 24 position in the world importation. The Poland's participation in the international trade generally increased from 0,3% in 1995 to 1,1% in 2011. The main objects of the world and Polish trade are industrial products: machinery and transport equipment, chemicals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. International Trade Statistics 1991, GATT, Genewa 1991.
  2. International Trade Statistics 1992, GATT, Genewa 1992.
  3. International Trade Statistics 2001, WTO, Genewa 2001.
  4. International Trade Statistics 2002, WTO, Genewa 2002.
  5. International Trade Statistics 2012, WTO, Genewa 2012.
  6. Rocznik Statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa 2012.
  7. Statistical database, http://stat.wto.org.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu