BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabrielczak Piotr (Uniwersytet Łódzki), Serwach Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Specyfika podmiotów zaangażowanych w handel zagraniczny (na przykładzie przedsiębiorstw z województwa łódzkiego)
Specificity of Firms Engaged in International Trade - Lódź Voivodeship Case
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 175-184, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Handel międzynarodowy
Enterprises, International trade
Note
summ.
Abstract
Z literatury teoretycznej i empirycznej wynika, że przedsiębiorstwa zaangażowane w handel międzynarodowy różnią się od tych podmiotów, które działają jedynie na rynku rodzimym. W artykule podjęto próbę określenia wyróżników uczestników handlu z województwa łódzkiego. Mimo że otrzymano wyniki zbieżne z teorią i licznymi pracami empirycznymi, okazało się, iż importerzy (w tym ci, którzy prowadzą także jednocześnie eksport) cechują się niższą produktywnością pracy niż podmioty nieaktywne na rynkach zagranicznych. W artykule podano potencjalne przyczyny takiego paradoksu.(abstrakt oryginalny)

Theoretical and empirical literature indicates, that enterprises engaged in international trade significantly differ from those that limit their operations to domestic market. Hereby authors tried to distinguish discriminants of the international trade participants from Łódź Voivodeship Although most of results were convergent to theory and numerous other empirical results, it also turned out that importers (including those who import and export as well) are characterised by lower labour productivity than subjects inactive on international markets. Potential reasons for such situation were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernard A.B., Eaton J., Jensen J.B., Kortum S., Plants and Productivity in International Trade, "American Economic Review" 2003, Vol. 93, No. 4.
 2. Bernard A.B., Jensen J.B., Redding S.J., Schott P.K., Firms in International Trade, NBER Working Paper 2007, No. 13054.
 3. Castellani D., Serti F., Tomasi C., Firms in International Trade: Importers and Exporters Heterogeneity in the Italian Manufacturing Industry, LEM Papers Series, 2008/04.
 4. Cie lik A., Michałek J., Michałek A., Determinanty działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2012, vol. XXI, nr 7-8.
 5. Gibson M., Graciano T., Trade Models with Heterogeneous Firms: What About Importing?, MPRA Paper 2011, No. 33084.
 6. Hagemejer J., Czynniki wpływające na decyzję przedsiębiorstw o eksporcie. Analiza danych mikroekonomicznych, "Bank i Kredyt" 2006, vol. 37, nr 7.
 7. Hagemejer J., Kolasa M.,Internationalization and Economic Performance of Enterprises: Evidence from Firm-Level Data, NBP Working Paper 2008, No. 51.
 8. Hallak J.C., Sivadasan J., Firms' Exporting Behavior under Quality Constraints, NBER Working Paper 2009, No. 14928.
 9. Holmes T.J., Stevens J.J., An Alternative Theory of the Plant Size Distribution with an Application to Trade, NBER Working Paper 2010, No. 15957.
 10. Manova K., Credit Constraints, Heterogeneous Firms, and International Trade, Stanford University 2012, mimeo.
 11. Mayer T., Ottaviano G.I., The Happy Few: the Internationalisation of European Firms, Bruegel Blueprints Series, No. 12, Brussels 2008.
 12. Melitz M.J., The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, "Econometrica" 2003, Vol. 71, No. 6.
 13. Serti F., Tomasi C., Firm Heterogeneity: Do Destinations of Exports and Origins of Imports Matter?, LEM Papers Series 2008/14 .
 14. Yeaple S.R., A Simple Model of Firm Heterogeneity, International Trade, and Wages, "Journal of International Economics" 2005, Vol. 65.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu