BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostomski Eugeniusz (Uniwersytet Gdański)
Title
Druga dekada euro i perspektywy przezwyciężenia kryzysu w eurolandzie
The Second Decade of the Euro and the Prospects for Obercoming the Crisis in the Eurozone
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 185-198, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Strefa euro, Kryzys zadłużeniowy
Eurozone, Indebtedness crisis
Note
summ.
Abstract
Euro jest drugą najważniejszą walutą międzynarodową na świecie. Pierwsza dekada jego funkcjonowania była pomyślna dla gospodarek krajów eurolandu, lecz na początku drugiej dekady zostały obnażone błędy konstrukcyjne strefy euro (brak wspólnej polityki finansowej i wspólnego budżetu). Dotknął ją głęboki kryzys gospodarczy i zadłużeniowy, ale zasadniczo nie zaszkodziło to międzynarodowej pozycji euro. Działania ratunkowe EBC i nowe rozwiązania instytucjonalne w strefie euro zaczynają już przynosić pozytywne efekty. Można oczekiwać dalszego wzrostu roli euro na rynkach międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)

The euro is the second most important international currency in the world. The first decade of its being in use turned out to be very favorable for the economies of the eurozone countries. However, the second decade of its operation showed the main failures in the construction of eurozone as lack of common fiscal policy and budget. In spite of the fact that the eurozone was clearly damaged by the economic and debt crisis, the international position of the euro was not basically disturbed. The efforts taken by the EBC in addition to new institutional arrangements that have been initiated in the euro area are starting to show positive effects. It seems that the further increase in the role of the international position of the euro will be in progress.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becker W., Der Euro wird zehn, Deutsche Bank Research, 17.06.2008.
 2. Der Euro in der Krise "Studienreihe Politik und Wirtschaft" HWWI/pwc, Hamburg 2012.
 3. Draghi M., So bliebt der Euro stabil, "Die Zeit" 20.08.2012.
 4. ECB. The International Role of the Euro, July 2012, www.euro-international-role 201207eu.pdf.
 5. European Commission, European Economic Forecast Autumn 2012, European Economy 7-8/2012 .
 6. Gruszecki T., Dyskusji o strefie euro nie da się dłużej uniknć, www. obserwatorfinansowy. pl.
 7. Issing O., Der Währungsunion auf dem Weg zur Fiskalunion?, "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 6.01.2012.
 8. Miklaszewski S., Deficyt budżetowy w krajach strefy euro, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 9. Pszczóka I., Współczesne waluty międzynarodowe, CedeWu.Pl, Warszawa 2011.
 10. Storbeck O., Das 3.3 Billionen-Risiko, "Handelsblatt" 9.07.2012.
 11. Teoria optymalnych obszarów walutowych, www.nbp.portal.pl.
 12. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu o unii gospodarczej i walutowej, www. european-council.europa.eu.
 13. Weber M., Zehn Jahre Europäische Zentralbank, "Die Bank" 2008, Nr. 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu