BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorek-Szymańska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budowanie systemu kompetencyjnego w organizacji
The Process of Creation the Competence System in the Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 669-680, tab., bibliogr. poz. 14
Keyword
Kompetencje, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie
Competences, Enterprises, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pierwszej części artykułu zaprezentowano koncepcję zarządzania kom-petencjami (ZK) pracowników organizacji. Charakterystyki koncepcji dokonano poprzez zestawienie porównawcze z teorią zarządzania zasobami ludzkimi - ZZL. Następnie przedstawiono ideę tworzenia systemu kompetencyjnego w przedsiębiorstwie w oparciu o model kompetencyjny i zbudowane na jego podstawie profile kompetencyjne. Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na jakość modelu kompetencyjnego oraz omówiono trzy metody sporządzania profili kompetencyjnych. (abstrakt oryginalny)

In the first part of the article the concept of Competence Management (CM) is presented. The mentioned theory is characterized by comparison to the concept of Human Resources Management (HRM). Then the author discusses the idea of competence system based on the competence model and competence profiles. In addition factors that determine the quality of the competence model are suggested. Finally three methods of drawing up profile of competencies are introduced. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cheetham G., Chivers G., Towards a holistic model of professional competence, "Journal of European Industrial Training" no. 20/5, 1996.
 2. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, pod red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2007.
 3. Mikuła, Nowe sposoby na zasoby, " Personel" nr 21/2000.
 4. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekono- micznej w Krakowie Nr 747, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 5. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami w organizacji, w: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, pod red. A. Ludwiczyńskiego, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 6. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 7. Orlińska-Gondor A., Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, pod red. L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Rostkowski T., Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, w: Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, pod red. T. Rostkowskiego, Difin, Warszawa 2004.
 9. Rostkowski T., Kompetencje pracowników miernikiem wartości organizacji, w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, pod red. T. Listwana, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1032, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 10. Rostkowski T., Zarządzanie kompetencjami w praktyce, w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, pod red. A. Pocztowskiego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 11. Smółka P., Wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami w firmie, zasoby Internetu: http://menedzer.wp.pl/artykuly_r.php?id_ar=5757 (na dzień 14.06.2010).
 12. System kompetencyjny, PSI Meritum Group, zasoby Internetu: psimeritum. pl/sciagnij.../system_kompetencyjny_psi_meritum.pdf (na dzień 24.10.2010).
 13. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 14. Wieczorek J., Efektywne zarządzanie Efektywne zarządzanie kompetencjami. Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy, ODDK, Gdańsk 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu