BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janik Wiesław (Politechnika Lubelska), Gałązka Karolina (Politechnika Lubelska)
Title
Determinanty wartości przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną
Determinants of the Companies Producing Electricity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 69-82, tab., bibliogr. poz. 15
Keyword
Energetyka, Rentowność, Inwestycje
Energetics, Profitability, Investment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest ocena dotychczasowej efektywności elektrowni zawodowych oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń dla dalszego ich rozwoju. Do oceny wykorzystano miernik EVA. Część z analizowanych elektrowni generuje zyski ekonomiczne i dodatnie korzyści dla właścicieli. Sytuacja w tym sektorze może jednak ulec niekorzystnym zmianom z uwagi na duże problemy odtworzeniowo-modernizacyjne, wymogi pakietu klimatycznego UE oraz rozwój nowych technologii wspierających rozwój energetyki.(abstrakt oryginalny)

This article aims to evaluate the effectiveness of existing companies producing electricity and identify potential risks to further their development. For this evaluation used standard EVA. Some of the analyzed companies producing electricity generates economic benefits and positive benefits to the owners. The situation in this sector, however, can be unfavorable changes due to the reconstruction and big problems - and modernization, the requirements of the EU climate package and the development of better technology to support the development of energy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, ARE, Warszawa 2011.
 2. Balcewicz J., Nadmierna redukcja CO2 może rozwalić od środka unijne gospodarki, "Energia Gigawat" 2011, nr 2.
 3. Jeżowski P., Koszty polityki klimatycznej UE dla polskich przedsiębiorstw energetycznych, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej nt. Przedsiębiorstwa wobec zmian klimatu, SGH, Warszawa, kwiecień 2011.
 4. Kasztelewicz Z., Brunatna przyszłość, "Nowa Energia" 2012, nr 1.
 5. Krawiec F., Energia, Difi n, Warszawa 2012.
 6. Krawiec F., Rola odnawialnych źródeł energii w rozwiązywaniu globalnego kryzysu energetycznego, w: F. Krawiec (red.), Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, Difi n, Warszawa 2010.
 7. Kulesa M., Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2012 roku i latach późniejszych, "Energetyka Cieplna i Zawodowa" 2012, nr 3.
 8. Łakoma A., Bolesne skutki ochrony klimatu, "Ekonomia & Rynek", dodatek do "Rzeczypospolitej" z 17.03.2011.
 9. Malko J., Technologie CCS na europejskim rynku energii, "Rynek Energii" 2011, nr 5.
 10. Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, KPRM, Warszawa 2009.
 11. Swora M., Niebezpieczeństwo energetyczne - sieci elektroenergetyczne, w: Swora M. (red.), W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej. Energia elektryczna, Raport Instytutu Obywatelskiego, Warszawa 2011.
 12. Szyjo C.T., Ku globalnemu zarządzaniu środowiskiem: wojna czy pokój?, "Energia Gigawat" 2012, nr 3.
 13. Tokarski S., Janikowski J., Energetyczne mapy drogowe i bezdroża. Podsumowanie wydarzeń z roku 2011, "Polska Energia" 2012, nr 1.
 14. Transition to a Low-Emissions Economy in Poland, raport Banku Światowego, 2011.
 15. Wiśniewski G., Michałowska-Knap K., Arcipowska A., Dziomski P., Energetyka odnawialna jako dźwignia społeczno-gospodarczego rozwoju województw do 2020 roku, Instytut Energii Odnawialnej, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu