BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowska Mirela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza wskaźnikowa wybranych placówek medycznych
Ratio Analysis of Selected Health Care Institutions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 211-223, rys., bibliogr. poz. 9
Keyword
Służba zdrowia, Analiza finansowa
Health service, Financial analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono argumenty przemawiające za inwestowaniem w zdrowie poparte m.in. wydłużającą się długością trwania życia. Dają one trwałe podstawy do dalszego rozwoju podmiotów działających na rynku usług medycznych. Pomimo pewnej specyfiki tego rynku, opisanej w artykule w sposób ogólny, są poddawane ocenie tak jak każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą. W części empirycznej dokonano oceny funkcjonowania czterech placówek medycznych za pomocą wybranych i najbardziej typowych mierników analizy wskaźnikowej. Działają one na terenie jednego województwa. Jedna funkcjonuje jako niepubliczny zakład, a trzy jako różne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.(abstrakt oryginalny)

The article presents arguments for investing in health which is relevant due to, among other things, increasing life expectancy. These arguments provide a solid basis for further development of institutions operating on the market of medical services. Despite the specificity of this market, referred to in the paper in a very general way, the aforementioned institutions will be subject to assessment just as any other business entity. The empirical part of the article assesses the functioning of four health care institutionsusing selected and most typical instruments adopted as part of ratio analysis. The institutions under consideration operate in one and the same voivodship. One is a non-public health care institution, whereas the remaining three are public institutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biała Księga. Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013, KOM (2007) 630, Bruksela 2007.
  2. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
  3. Mackenbach J.P., Meerding W.J., Kunst A.E., Economic implications of socio-economic inequities in health in the European Union, Health & Consumer Protection Directorate- General European Commission, Luxemburg 2007.
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu "Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego", KOM (2011) 709, Bruksela 2011.
  5. Rudawska I. Urbańczyk E., Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, Difin, Warszawa 2012.
  6. Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014, PMR, Kraków 2012.
  7. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE, Warszawa 2004.
  8. Suhrcke M., McKee M. i in., The contribution of health to the economy in the European Union, Health & Consumer Protection Directorate-General European Commission, Luxembourg 2005.
  9. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu