BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzempała Artur (Akademia Morska w Szczecinie), Wojdyła Zdzisław (Remech Sp. z o.o.), Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Łączenie poprzez inkorporację jako instrument zarządzania wartością spółek grupy kapitałowej
Merger by Incorporationa as Value Base Management Instrument Capital Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 225-233, Tab., bibliogr. poz. 4
Keyword
Zarządzanie, Wartość dla klienta
Management, Value to customer
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono koncepcję łączenia poprzez inkorporację jako instrument zarządzania wartością spółek grupy kapitałowej. Autorzy prezentują w szczególności realizację poszczególnych etapów procesu połączenia wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz z wewnętrznych regulacji ZCh "Police" SA. Na przykładzie spółek Automatika i Centrum pokazano obszary potencjalnych korzyści możliwych do uzyskania w wyniku realizacji połączenia. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of merger by incorporation as a form of value base management in capital group. In particularly the analysis is focused on the implementation stages of the merger process according to regulations of commercial law and the internal regulations of the studied company, presenting areas of potential benefits may be obtained as a result of the process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rzempała A., Wojdyła Z., Rzempała J., Procedura łączenia spółek kapitałowych - aspekty praktyczne, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie fi nansami. Inwestycje, wycena przed- siębiorstw, zarządzanie wartością, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
  2. Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037.
  3. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU 1998, nr 21, poz. 94.
  4. Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, DzU 2001, nr 79, poz. 854.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu