BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Performance Measurment w tworzeniu wartości małych i średnich przedsiębiorstw
Performance Measurement in Value Creation of Small and Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 235-248, Rys., tab., bibliogr. poz. 13
Keyword
Zarządzanie, Przedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wartość dla akcjonariuszy
Management, Enterprises, Small business, Shareholder Value (SHV)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenie zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Takim wsparciem może być nowy system pomiar dokonań - Performance Measurement. Uwzględniając obok wskaźników finansowych także wskaźniki niefinansowe, przenosi uwagę samodzielnych menedżerów z realizacji na tworzenie wartości przedsiębiorstwa (obok celów socjalnych i z zakresu ochrony środowiska w wypadku akceptacji zasad zrównoważonego rozwoju). Prezentację wartości poznawczej i przydatności praktycznej tego instrumentu uzupełniono o przedstawienie wymogów odnośnie do systemu informacyjnego oraz technologii informatycznej istotnie wspierającej jego szersze wykorzystanie w zarządzaniu dokonaniami.(abstrakt oryginalny)

In a dynamically changing environment, management in small and medium enterprises requires adequate support. Such support may be new performance measurement system. Taking also nonfinancial ratios into account besides financial ratios is transferring the attention of independent managers from the realization for creating the value (by social aims and from the scope of the environmental protection in case of approval of principles of the sustainable development). The presentation of the cognitive value and the practical usefulness of this instrument was supplemented for presenting requirements in relation to the information system and the computer technology indeed/considerably supporting his wider application in the performance management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bode J., Performance Measurement und Management, Igel Verlag, Hamburg 2008.
 2. Davenport T.H., Harris J.G., Inteligencja analityczna w biznesie: nowa nauka zwyciężania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.
 3. Dubnick M.J., Accountability and the Promise of Performance,w: Search of the Mechnismus, Institute of Governance Public Policy and Social Research, Philadelphia 2003.
 4. Karrer M., Supply Chain Management: Entwicklung und Ausgestaltung einer unternehmensübergreifenden Steuerungskonzepion, DUV, Wiesbaden 2006.
 5. Maar B., 3 Ways 'Big Data Analytics' Will Change Enterprise Performance Management, www.smartdatacollective.com
 6. Mund A., Controlling im mittelständischen Unternehmen, Igel Verlag, Hamburg 2009.
 7. Ossadnik W., van Lengerich E., Niemann B., Controlling und Performance Measurement mittelständischer Unternehmen. Status Quo und Entwicklungsperspektiven, "Controlling" 2012, nr 4-5.
 8. Richert J., Performance Measurement in Supply Chains - Balanced Scorecard in Wertschöpfungsnetzwerken, Gabler Verlag, Wisbaden 2006.
 9. Scarborough N.M., Zimmerer T.W., Effective Small Buisiness Management, Upper Saddle River 2006.
 10. Skoczylas W., Pomiędzy Shareholdervalue a Stakeholdervalue, w: E. Urbańczyk (red.), Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 11. Strąk T., Modele dokonań jednostek sektora fi nansów publicznych, Difi n, Warszawa 2012.
 12. www.hadoop.apache.org
 13. Zadora H. (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu