BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Herman Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Konopka Dorota (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku)
Title
Rola zaufania w zarządzaniu wartością w warunkach rosnącej niepewności
The Role of Trust in the Management of Valuein Conditions of Increasing Uncertainty
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 375-384, Rys., bibliogr. poz. 14
Keyword
Niepewność, Niepewność w decyzjach gospodarczych, Zaufanie
Uncertainty, Uncertainty in economic decisions, Trust
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono wpływ zaufania na jakość relacji biznesowych. Zaufanie, które jest podstawowym społecznym mechanizmem koordynującym rynek, przestaje spełniać tę funkcję i dochodzi do coraz częściej i szybciej powtarzających się deformacji rynkowych (stagnacji lub kryzysów). Zaufanie jest jedną z najważniejszych cech kulturowych, która decyduje o sukcesie gospodarczym. Nie może być tylko wynikiem wąsko i narzędziowo rozumianego rachunku finansowo-ekonomicznego oraz racjonalnej kalkulacji. Dane statystyczne zamieszczone w artykule ukazują, że społeczna nieufność w wielu krajach wyraźnie wzrasta. Koniecznym dopełnieniem kapitału relacji biznesowych jest wytworzenie się "klimatu zaufania". To on przede wszystkim decyduje o zaufaniu i skutecznych relacjach w biznesie. (abstrakt oryginalny)

In this paper is presented an analysis of the impact of trust on the quality of business relationships. Trust is an essential social mechanism coordinating the market. Unfortunately, nowadays its no longer fulfills this role. For this reason, occur more often and more rapidly repeated deformations of the market, in the form of stagnation or economic crises. Trust is also one of the most important cultural traits which determine economic success. It cannot be only the result of the economic and financial account understood narrowly and instrumentally, and rational calculation. Newest research's results published in the article shows that in many countries social mistrust increases. The crisis of trust in business is growing increasingly also in the euro area. Declining confidence curves are almost parallel to the ongoing globalization process. A necessary complement to business relations' capital is thus the formation of a new 'climate of confidence'. It after all will decide on trust and effective relationships in business in the twenty-first century. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baudrillard J., Pakt jasności, PIW, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.
 2. Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.
 3. Baudrillard J., W cieniu milczącej większości, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
 4. Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2004.
 5. Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 6. Hardin R., Zaufanie, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2000.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difi n, Warszawa 2007.
 8. Herman A., Kilka refl eksji na temat zaufania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2007, nr 1.
 9. Konopka D., Trust and mistrust in bussines relationships, "Ekonomika Przedsiębiorstw" 2012, nr 8.
 10. Leggewie C., Welzer H., Koniec świata, jaki znaliśmy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 11. Lin J., Si S.X., Can guanxi be a problem? Contexts, ties, and some unfavorable consequences of social capital in China, Springer Science, Published online 1 April 2010.
 12. Sztompka P., Trust: A Sociological Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 13. Uslaner E.M., The Moral Foudations of Trust, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 14. Wielecki K., Kryzys i socjologia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu