BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bywalec Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Jakość portfela kredytów mieszkaniowych w Polsce w latach 2007-2011
The Quality of the Portfolio of Housing Loans in Poland in 2007-2011
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 49-58, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Rynek mieszkaniowy, Kredyt hipoteczny, Zadłużenie
Housing market, Mortgage credit, Indebtedness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ramach prezentowanego artykułu dokonano krótkiej charakterystyki rynku nieruchomości i rynku kredytu mieszkaniowego w latach 2007-2011. Analizy prezentowane w niniejszym artykule dotyczyły m.in.: wpływu zmian na rynku nieruchomości na rozwój rynku kredytu mieszkaniowego. W ramach analiz rozpatrzone zostały czynniki charakteryzujące rynek kredytu mieszkaniowego, tj. m.in.: całkowita wartość portfela kredytowego, liczba i wartość nowo udzielonych kredytów, wielkość średnia kredytu. Szczególną uwagę w niniejszym artykule poświęcono jakości portfela kredytów mieszkaniowych w Polsce w rozpatrywanym okresie.(abstrakt oryginalny)

The article is short description of the property market and mortgage market in the years 2007-2011. The analyses presented in this article related among others to: the impact of changes on the real estate market on the credit market development. The factors analyzed in this article are: the total value of the loan portfolio, the number and value of new loans, average size of mortgage credit. Particular attention in this article is devoted to the quality of the portfolio of housing loans in Poland during the period 2007-2011.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kwaśniak W., Poprawa bezpieczeństwa rynku kredytów mieszkaniowych w aspekcie polityki nadzorczej, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
  2. Łaszek J., Augustyniak A., Widłak M., Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych, Materiały i Studia NBP, zeszyt nr 238, Warszawa 2009.
  3. Łaszek J., Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 roku, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa, wrzesień 2011.
  4. Raport AMRON-SARFIN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/2011, Raport nr 10, luty 2012.
  5. Raport AMRON-SARFIN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/2011, raport nr 8, Warszawa, sierpień 2011.
  6. Raport AMRON-SARFIN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości, marzec 2010.
  7. Raport GUS "Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2011 roku".
  8. Raport NBP "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w pierwszym półroczu 2010 r."
  9. Raport o stabilności systemu finansowego, lipiec 2011, Materiały NBP, Warszawa 2011.
  10. Wyniki ankiety na temat kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych, Urząd KNF, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu