BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kubiak Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Syntetyczny miernik poziomu asymetrii informacji (SMAI)
Synthetic Measure of the Degree of Information Asymmetry
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 68-78, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Asymetria informacji
Information asymmetry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Asymetria informacji jest jedną z najważniejszych determinant kształtowania struktury kapitału przez przedsiębiorstwa. Niestety nie da się jej zmierzyć w sposób bezpośredni. Konsekwencją tego jest brak mierników, które można uznać za w pełni odzwierciedlające poziom asymetrii informacji. Głównym celem artykułu było przedstawienie propozycji Syntetycznego Miernika Asymetrii Informacji zbudowanego przy wykorzystaniu metody analizy zjawisk złożonych. W artykule zaprezentowano także wyniki zastosowania tego miernika do uporządkowania 677 przedsiębiorstw z 22 branż analizowanych w latach 1995-2008 według kryterium rosnącej asymetrii informacji. Z badań wynika, że najniższą asymetrią informacji charakteryzują się przedsiębiorstwa należące do grona branż charakteryzujących się wysokim stopniem regulacji.(abstrakt oryginalny)

Information asymmetry is one of the most important determinants of capital structure decisions. Information asymmetry cannot be measured directly. As a result is, none of variables described in literature represents a clean measure of asymmetric information between inside and outside investors. The main aim of this article is to create a Synthetic Measure of the Degree of Information Symmetry, using the analysis of complex phenomena. We presented the results of applying the measure to rank 677 enterprises from 22 industries analyzed in the years 1995 - 2008 according to the criterion of information asymmetry increase. The research shows that the lowest degree of asymmetry information concerns the companies belonging to industries with a high degree of regulation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czapiewski L., Kubiak J., Wykorzystanie metody porządkowania liniowego do badania poziomu asymetrii informacji, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
  2. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo UE, Wrocław 2006.
  3. Krishnaswami S., Spindt P., Subramaniam V., Information asymmetry, monitoring, and the placement structure of corporate debts, "Journal of Financial Economics" 1999, vol. 51.
  4. Lee G., Masulis R., Quality of accounting information and expected flotation costs, "Journal of Financial Economics" 2009, vol. 92.
  5. Łuniewska M., Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
  6. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu