BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Karol (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku)
Title
Zarządzanie intuicyjne w przedsiębiorstwach północno-wschodniej Polski (wyniki badań empirycznych)
The Intuition Management in the Companies of North-Eastern Poland (the Empirical Research Results)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 499-520, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie, Proces decyzyjny, Menedżer
Management, Decision proces, Manager
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu ukazano istotę i rolę intuicji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dokonano przeglądu definicji pojęcia "intuicja" oraz podjęto rozważania na temat możliwości wykorzystania intuicji w biznesie. Analizy teoretyczne zostały wzbogacone o opis i prezentację wyników badań własnych, które miały formę ankiety. Zakresem badań objętow szczególności analizę opinii respondentów na temat częstotliwości podejmowania decyzji intuicyjnych, ich skuteczności oraz przyczyn. Referat kończą wnioski, z których wynika, że zarządzanie intuicyjne jest stosunkowo powszechną praktyką wśród badanych pracowników i przedsiębiorców z północno-wschodniej Polski. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to reflect the issue and the meaning of intuition in management. This article contains theoretical considerations about intuition's utility in business and the findings according to questionnaire research with the employees and employers of the North-Eastern Poland. In the process of empirical research author wanted to find out opinions and viewpoints about: frequency, effectiveness and reasons of intuitive decision-making. The paper ends with conclusions of the paper's author upon findings of his researches. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dane E., Pratt M., Exploring Intuition and its Role in Managerial Decision Making, "Academy of Management Review" 2007, Vol. 32, No. 1.
  2. Fazlagić A., Intuicja w zarządzaniu, "CIO - Magazyn Dyrektorów IT" 2005, nr 10.
  3. Fazlagić J., Intuicyjne zarządzanie, www.abc.com.pl.
  4. Hayashi A.M., When to trust your gut, "Harvard Business Review" 2001, No. 2.
  5. Jamieson K., Hyland P., Good Intuition or Fear of Uncertainty, "Informing Science Journal" 2006, Vol. 9.
  6. La Pira F., Entrepreneurial intuition. An Empirical Approach, "Journal of Management and Marketing Research" 2010, No. 1.
  7. Lieberman M., Intuition. A Social Cognitive Neuroscience Approach, "Psychological Bulletin" 2000, No. 1.
  8. Mazur A., Intuicja dla menedżerów, www.neurolingwistyka.com.
  9. Wilmańska A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010.
  10. Zutshi A., Creed A., Common Sense versus Intuition in Management Decision-Making, "TMC Academic Journal" 2011, Vol. 5, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu